Straż Najświętszego Sakramentu

Bractwo popularyzuje jedną z najpopularniejszych form kultu eucharystycznego, jaką jest adoracja Najświętszego Sakramentu.

Wiara święta poucza, a jesteśmy zobowiązani wierzyć, że w Hostii konsekrowanej jest pod postacią chleba realnie Jezus Chrystus. ( św.Alfons Maria de Liguori )

Jedną z najpopularniejszych form kultu eucharystycznego jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia zachęca wszystkich do sprawowania Ofiary Eucharystycznej i oddawania Jezusowi obecnemu w Eucharystii czci poprzez adorację ze wskazaniem potrzeby duchowości eucharystycznej na wzór Maryi – "Niewiasty Eucharystii". Inicjatorem powstania wspólnoty był sam Pan Jezus posługujący się wiernymi z Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Jego pragnienie bycia, jak najbliżej swoich dzieci, pomagania im, dawania nadziei i miłości dało początek zawiązania wspólnoty bractwa Czcicieli Najświętszego Sakramentu. 

Kult adoracji odbywa się w formie cichej indywidualnej modlitwy dogodnej dla osoby adorującej np. rozmyślania, modlitwy ustnej, lub kontemplacyjnej. W czasie adoracji proponowane przez bractwo Czcicieli Najświętszego Sakramentu są rozmyślania ciche nad tekstem np. wg św. Alfonsa Marii de Liguori "Nawiedzenia Przenajświętszego Sakramentu".

W swej modlitwie czciciele wpatrują się w Matkę Najświętszą zwracając się do Maryi, aby pokazywała jak patrzeć z miłością na Jej Syna, jaka rozpalała i nadal rozpala Jej Serce.

Adoracje Najświętszego Sakramentu stanowią niepowtarzalne przeżycie i niezwykle ważne doświadczenie duchowe dla wiernych. Każda osoba znajdująca czas dla Jezusa w Najświętszym Sakramencie, aby trwać przed Nim w postawie uwielbienia, szuka Jego samego, gdyż jest On tu Naszym Bogiem, Panem, Stwórcą, Zbawicielem i najlepszym Przyjacielem. Nie szuka Go po to, by coś otrzymać, lecz by być usłyszanym i aby móc się w Niego wsłuchiwać. Celem naszej młodej wspólnoty jest trwanie przed Jezusem Chrystusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, kochanie Boga i ludzi miłością Chrystusa naśladując Jezusa poprzez Maryję w życiu codziennym.