Odnowa w Duchu Świętym - W Jego Ręku

opiekun: Ks. Adam Dworzycki

adres: ul. Partyzantów 98; 22-400 Zamość

tel.: 668690129

e-mail: [email protected]

www: www.wjegoreku.pl

media:

Wspólnota kładzie szczególny nacisk na otwartość wobec Ducha Świętego, który jest źródłem i siłą życia chrześcijańskiego. To On nadaje Wspólnocie dynamikę, a pochodzące od Niego charyzmaty określają charakter Odnowy w Duchu Świętym.

Zamojska Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym powstała w 1993 roku. Na początku była związana z Parafią Katedralną, a spotkania odbywały się w salkach katechetycznych. Od roku 2002, ze względu na większe potrzeby lokalowe, spotkania Wspólnoty odbywają się w Centrum Pastoralnym na terenie Parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu. Od 2016 roku nosi nazwę Wspólnota W JEGO RĘKU od słów zawartych w Księdze Powtórzonego Prawa 33,3: On kocha swój lud. Wszyscy Jego święci są w Jego ręku. U nóg Twoich oni usiedli, słowa Twoje przyjmują.

Wspólnota kładzie szczególny nacisk na otwartość wobec Ducha Świętego, który jest źródłem i siłą życia chrześcijańskiego. To On nadaje Wspólnocie dynamikę, a pochodzące od Niego charyzmaty określają charakter Odnowy w Duchu Świętym. Wspólnotę tworzą ludzie w różnym wieku, z różnych parafii skupionych w Zamościu, okolicach i nie tylko. Kierują nią osoby świeckie we współpracy z ks. Adamem Dworzyckim, który sprawuje opiekę duszpasterską. Rozwój duchowy członków Wspólnoty skupiony jest wokół spotkań uwielbienia i Eucharystii z modlitwą o uzdrowienie (każdy drugi piątek miesiąca). Osobisty wzrost i rozwój jest również wspierany przez pracę w tzw. małych grupach. Są to dobrane wiekowo, oddzielne dla mężczyzn i kobiet grupy, liczące od kilku do kilkunastu osób, które spotykają się indywidualnie, by dzielić się swoim doświadczeniem wiary, rozważać Słowo Boże i pracować nad materiałami formacyjnymi. Częścią formacji są rekolekcje: weekendowe w zimie i tygodniowe w okresie letnim.

Duch Święty namaszcza wiele osób do służby, dlatego we Wspólnocie działają diakonie, które dają możliwość służby w różnych obszarach. Są to m. in. diakonia uwielbienia, odpowiedzialna za animację uwielbienia, diakonia modlitwy wstawienniczej, diakonia nauczająca - odpowiedzialna za katechezy głoszone na spotkaniach, diakonia prorocka, skupiająca osoby posługujące darem proroctwa, diakonia wzajemnej pomocy, która koordynuje pomoc (materialną, rzeczową i innego rodzaju) dla osób potrzebujących oraz diakonia wychowawcza, która animuje oddzielne spotkania dzieci i młodzieży w czasie piątkowych spotkań uwielbienia.

Jedną z form ewangelizacji, które idąc za wezwaniem Jezusa realizuje Wspólnota, jest organizacja spotkań Alpha. Spotkania odbywają się cyklicznie raz w roku (jesienią). Obejmują dziesięć spotkań, podczas których w nowatorski sposób głoszona jest Ewangelia. Od 2013 roku spotkania Alpha są organizowane również dla młodzieży.

Wejście na drogę formacji i wzrostu dokonuje się poprzez seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym. Są to cotygodniowe spotkania dla nowych członków wspólnoty. Przygotowują uczestników do przyjęcia Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela oraz przyjęcia darów Ducha Świętego. Swoją drogę kroczenia za Panem można pogłębiać potem podczas spotkań małych grup poseminaryjnych, w tzw. „GPS-ach”, aby następnie wejść na drogę formacji wspólnoty „U Źródła”. W październiku 2016 r. z błogosławieństwem biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariana Rojka, część osób w naszej Wspólnocie rozpoczęła nową drogę we „Wspólnocie Przymierza”. Nasza Wspólnota ma charakter wielopokoleniowy, stanowi mozaikę wiekową, stanową i zawodową lokalnej społeczności, dlatego każdy szukający żywej relacji z Bogiem może znaleźć w niej miejsce wzrostu i rozwoju.