Odnowa w Duchu Świętym - W Jego Ręku

opiekun: Ks. Adam Dworzycki

adres: Kilińskiego 84b; 22-400 Zamość

tel.: 668690129

e-mail: [email protected]

www: www.wjegoreku.pl

media:

Katolicka Wspólnota W Jego Ręku wyrosła z doświadczenia odnowy charyzmatycznej – nasze początki sięgają 1993 r. kiedy przy parafii katedralnej w Zamościu powstała grupa Odnowy w Duchu Świętym.

Od roku 2002 spotkania modlitewno-formacyjne odbywały się w Centrum Pastoralnym na terenie parafii pw. św. Michała Archanioła w Zamościu.

W 2016 roku przyjęliśmy nazwę Wspólnota W JEGO RĘKU od słów zawartych w Księdze Powtórzonego Prawa 33,3: On kocha swój lud. Wszyscy Jego święci są w Jego ręku. U nóg Twoich oni usiedli, słowa Twoje przyjmują. (Pwt 33,3)

Wsłuchując się w natchnienia Ducha Świętego, który zaprasza nas do budowania chrześcijańskiego środowiska wzrostu dla każdego, podjęliśmy inicjatywę znalezienia miejsca dla realizacji naszego powołania w Kościele. Po długiej modlitwie udaliśmy się do Księdza Biskupa z prośbą o rozeznanie i zgodę na wynajęcie lokalu dla potrzeb związanych z pogłębianiem wiary ludzi świeckich, spotkań dla rodzin, młodzieży oraz ludzi poszukujących wiary.

Od kwietnia 2022 r. w związku z ciągłym rozwojem Wspólnoty, spotkania odbywają się w nowej lokalizacji – Strefie 33,3 na ul. Kilińskiego 84b w Zamościu. Miejsce to powstało dzięki hojności członków Wspólnoty. Nowy lokal zapewnia dużą salę do prowadzenia spotkań modlitewnych (Oratorium). Sześć mniejszych sal dostosowanych jest do zajęć formacji biblijnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Nowe miejsce jest zapleczem do wspólnej modlitwy, budowania relacji wspólnotowych i głoszenia Ewangelii. Uroczyste otwarcie Strefy 33,3 z udziałem Ks. bpa Mariana Rojka, duchowieństwa i zaprzyjaźnionych wspólnot odbyło się 2 lipca 2022 r.

Wspólnota kładzie szczególny nacisk na otwartość wobec Ducha Świętego, który jest źródłem i siłą życia chrześcijańskiego. To On nadaje Wspólnocie dynamikę, a pochodzące od Niego dary i charyzmaty określają nasz charakter. Rozwój duchowy członków Wspólnoty skupiony jest wokół cotygodniowych spotkań modlitewnych i Eucharystii w każdy II piątek miesiąca, po której uczestniczymy w adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z modlitwą o uzdrowienie.

 

Osobisty wzrost i rozwój jest również wspierany przez pracę w tzw. małych grupach. Są to dobrane wiekowo, oddzielne dla mężczyzn i kobiet grupy, liczące od kilku do kilkunastu osób, które spotykają się indywidualnie, by dzielić się swoim doświadczeniem wiary, rozważać Słowo Boże i pracować nad materiałami formacyjnymi. Istotną częścią formacji są rekolekcje: weekendowe w zimie i tygodniowe w okresie letnim. Jedną z form ewangelizacji, które idąc za wezwaniem Jezusa realizuje Wspólnota, jest organizacja spotkań Alpha. Spotkania odbywają się cyklicznie raz w roku (jesienią). Obejmują dziesięć spotkań, podczas których w nowatorski sposób głoszona jest Ewangelia. Od 2013 roku Alpha jest organizowana również dla młodzieży.

Misją Wspólnoty W Jego Ręku jest budowanie katolickiej, wielopokoleniowej wspólnoty uczniów Chrystusa w drodze. Dlatego bardzo dużą wagę przykładamy do formacji duchowej. Jej początkiem jest seminarium Nowego Życia w Duchu Świętym. Jest to cykl kilku spotkań, które wprowadzają uczestników w żywe doświadczenie wiary chrześcijańskiej i pomagają nawiązać osobistą więź z Bogiem. Kolejnym etapem formacji jest cykl spotkań GPS (grupy poseminaryjne). Cykl ten uczy jak żyć na co dzień doświadczeniem żywej relacji z Bogiem i drugim człowiekiem we wspólnocie. Po GPS’ach można wejść do Źródła – jest to część Wspólnoty W Jego ręku, która skupia osoby będące w stałej, corocznej formacji i pragnące wzrastać duchowo.

W październiku 2016 r., z błogosławieństwem biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariana Rojka, część osób w naszej Wspólnocie rozpoczęła nową drogę we Wspólnocie Przymierza. Wspólnota zapewnia także formację dla dzieci i młodzieży. Wspólnotę tworzą ludzie w różnym wieku, z różnych parafii skupionych w Zamościu, okolicach i nie tylko.

Wspólnota jest prowadzona przez liderów świeckich we współpracy z ks. Adamem Dworzyckim, który sprawuje opiekę duszpasterską.

Jeżeli szukasz żywego doświadczenia Boga, bliskiej relacji z ludźmi, którzy Go spotkali przyjdź na nasze spotkanie.