Kółko Różańcowe Dzieci

Wspólnota jaką tworzymy powstała w 1997 roku. Obecnie istnieje w 33. krajach świata i na wszystkich kontynentach. Skupia ona w większości dzieci, które z miłości do Matki Najświętszej podejmują zobowiązanie do codziennego odmawiania co najmniej jednej dziesiątki różańca św.

KIM JESTEŚMY ?

Naszym zadaniem jest również szerzenie modlitwy różańcowej w rodzinie, szkole, wśród koleżanek i kolegów. Spotykamy się systematycznie w poszczególnych PKRD na wspólnej modlitwie, formacji i zabawie.

Pragniemy odpowiedzieć na orędzie, jakie Matka Boża skierowała w Fatimie za pośrednictwem trojga pastuszków, wzywając wszystkich ludzi do codziennego odmawiania różańca. To wezwanie Maryi jest aktualne także dzisiaj. Potrzeba naszej wytrwałej modlitwy, by na świecie mógł zapanować pokój i zwyciężyło dobro. Matka Boża prosi także Ciebie o codzienną modlitwę różańcową. Jedna dziesiątka różańca św. trwa tylko 5 minut. To tak niewiele, a jak wiele łask możemy wyprosić dla siebie, swoich najbliższych, dla Ojczyzny i całego świata.

A więc jeśli chcesz być apostołem Matki Najświętszej oraz pomagać Jej w przemianie świata i ratowaniu grzeszników

– dołącz do naszej wspólnoty! 

 

ODPOWIEDZIALNI W POLSCE

o. Piotr Dettlaff CSsR 

opiekun PKRD

Magdalena Buczek

założycielka PKRD