Katolickie Przymierze Mężczyzn

Przymierze Mężczyzn „Bracia Zmartwychwstania” powstało w 2000 roku przy Wspólnocie Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA.

CZYM JEST PRZYMIERZE MĘŻCZYZN?

Jego celem jest kształtowanie tożsamości mężczyzny, a tym samym formowanie go do głębszego chrześcijańskiego życia i zaangażowania w pracy, rodzinie i świecie.

Chcemy być dla siebie braćmi, nie tylko w życiu duchowym, ale także w codzienności, niosąc sobie nawzajem konkretną pomoc i wsparcie. Przymierze jest otwarte dla wszystkich mężczyzn i gromadzi obecnie wiele osób w różnych częściach Polski.

Obecnie w całej Wspólnocie w regularnych spotkaniach małych grup gromadzi się prawie 1000 mężczyzn, z czego prawie 300 należy do Przymierza i uczestniczy dodatkowo w regularnych spotkaniach "Męskich Domków".


DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE

Przymierze to formacja duchowa i wzajemne wsparcie:

  • codzienna modlitwa za siebie nawzajem
  • spotykania w ramach Męskich Domków (1 raz w miesiącu), a także jako całe Przymierze (1 raz w roku)
  • wspieranie się w konkretnych sytuacjach dnia codziennego
  • służenie sobie pomocą, wsparciem materialnym i duchowym
  • wspólny wypoczynek i świętowanie


DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE

  • ewangelizacja (bycie świadkiem wiary) mężczyzn w Kościele
  • animacja powszechnego ruchu mężczyzn w Kościele i zdobywanie mężczyzn dla Chrystusa
  • propagowanie idei odnowionego i nawróconego mężczyzny 
  • propagowanie idei braterstwa wśród mężczyzn 


MĘSKIE SPOTKANIA

Mężczyźni należący do Przymierza gromadzą się w Męskich Domkach, czyli małych grupach złożonych z kilku mężczyzn spotykających się razem, modlących się za siebie nawzajem i wspomagających się w codzienności.\


KURSY DLA MĘŻCZYZN

Systematycznie prowadzimy weekendowy kursy skierowane do mężczyzn, którzy chcą świadomie żyć swoim powołaniem, odkrywać Boga i wspierać się na braterskich relacjach. Mogą w nich uczestniczyć zarówno członkowie Wspólnoty, jak też wszyscy mężczyźni, którzy chcą pozwolić Bogu kształtować swoją męską tożsamość.