Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

opiekun: Ks. Julian Brzezicki

adres: Trzęsiny 30; 22-463 Radecznica

tel.: 604177833

e-mail: [email protected]

media:

Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich jest organem koordynującym i wspomagającym różnorodne formy działalności ruchów i stowarzyszeń katolickich istniejących na terenie Diecezji.

W SKŁAD RADY WCHODZĄ:

Moderator               

ks. Julian Brzezicki 

Asystent kościelny

ks. Leszek Boryło 

 Przewodnicząca

Irena Łęcka

Z-ca Przewodniczącego

Dorota Szatraj

Sekretarz

Maria Oleszek

Skarbnik

Barbara Międlarz

Rzecznik Prasowy

Stanisław Schodziński