Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej Łaszczówka

Dekanat: Tomaszów Południe

ul. Tomaszowska 7; Łaszczówka ; 22-600 Tomaszów Lubelski

tel.: 84 664 3655

e-mail: [email protected]

www: www.laszczowka.zamojskolubaczowska.pl

Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej Łaszczówka
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.432625, 23.446661

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:30 09:00 * 10:15 * 10:30 * 11:30 * 12:00 *

Dni powszednie: 07:00 * 07:30 * 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: Niedziela Trójcy Przenajświętszej

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 1867

Liczba katolików: 1830

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Łaszczówka, Nowy Przeorsk, Przeorsk, Ruda Wołoska, Ruda Żelazna

Rys historyczny

Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Łaszczówce istniała przed rokiem 1700, początkowo administrowana przez duchowieństwo diecezjalne, od r. 1738 do 1781 przez Trynitarzy z Tomaszowa Lubelskiego, od r. 1783 ponownie przez księdza diecezjalnego Jana Folgierta. Do parafii należały wówczas: Łaszczówka, Jeziernia, Sznury, Ruda Wołoska, Majdan Górny, Przeorsk i Żyłka. W r. 1783 parafia Łaszczówka została przyłączona do parafii tomaszowskiej. Powtórnie erygowana 25 XII 1992 r., przez bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwę. W r. 1995 oddano do użytku plebanię.

Kościół parafialny w Łaszczówce, pw. Trójcy Przenajświętszej, murowany, z r. 1983, wg projektu Zygmunta Nowaka z Tomaszowa Lubelskiego.

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki w Łaszczówce, o pow. 1 ha, poświęcony w r. 1993.

2. Cmentarz z I wojny światowej w Kol. Łaszczówka, nieczynny, założony w r. 1915, w kształcie prostokąta o pow. 0,1 ha, ogrodzony głębokim rowem

3. Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki w Przeorsku, nieczynny, założony w I. poł. w. XIX, w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 0,24 ha, bez podziału na kwatery.

Kaplice na terenie parafii

1. Kościół filialny, pw. św. Andrzeja Boboli i MB Częstochowskiej, w Przeorsku, murowany wg projektu inż. archidiec. Czesława Skrzypka z Lublina, poświęcony, 28 maja 1995 r., przez bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwę. O d p u s t y: 1. MB Częstochowskiej (niedziela po 26 VIII), 2. św. Andrzeja Boboli (niedziela po 16 V).

2. Kościół filialny, pw. Miłosierdzia Bożego, w Rudzie Wołoskiej, poświęcony, 15 lipca 1995 r., przez bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwę - święto tytułu świątyni przypada w II niedzielę Wielkanocną

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Józef Flis (1992-1996), ks. Tadeusz Sochan (1996-1999), ks. Jerzy Kołtun (1999-2007)

Wikariusze:
ks. Marek Krzyżan (2011-2014)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Andrzej Ciapa, ks. Andrzej Niedużak, ks Krzysztof Portka, ks. Janusz Krupa, ks. Krzysztof Krupa, ks. Paweł Martyniuk, s. Lucyna Bezłada ABMV