IX Diecezjalna Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich do Lipska

  • Rozpoczęcie: 4 czerwca 2023