Kurs duszpasterski dla księży od 2. do 12. roku kapłaństwa

  • Rozpoczęcie: 5 lutego 2022

Bp Artur Ważny - biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, wieloletni dyrektor wydziału ds. nowej ewangelizacji i ojciec duchowny diecezji 

Męskie profile kapłana.