Kurs duszpasterski dla księży od 2. do 12. roku kapłaństwa

  • Rozpoczęcie: 24 kwietnia 2021

dr hab. Adam Zadroga - adiunkt Katedry Życia Społecznego Rodziny KUL  - Zarządzanie czasem księdza z perspektywy wiary.