76. Tydzień Miłosierdzia

  • Rozpoczęcie: 19 kwietnia 2020
  • Zakończenie: 25 kwietnia 2020
Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna Niedziela Miłosierdzia Bożego

Obchody Tygodnia Miłosierdzia odbywają się przede wszystkim w diecezjach. Organizują je Caritas diecezjalne. Jest to zawsze okazja do radosnego i świątecznego spotkania tych, którzy na co dzień oddają się pracy charytatywnej, niosąc pomoc bliźnim. Chodzi przede wszystkim o wolontariuszy, zwłaszcza ze Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas.

Celem Tygodnia Miłosierdzia jest  budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. Obchody są okazją do głębszej refleksji na temat miłosierdzia czynionego na co dzień. Służą także prezentacji pracy, jaką różne organizacje charytatywne wykonują na polu pomocy charytatywnej i są zachętą do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia.

(źródło: http://niedziela.pl/artykul/28493/Trwa-Tydzien-Milosierdzia)