Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020

  • Rozpoczęcie: 18 stycznia 2020
  • Zakończenie: 25 stycznia 2020

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przebiegać będzie pod hasłem Życzliwymi bądźmy (por. Dz 28,2)