Rozesłanie Oaz Wakacyjnych

  • Rozpoczęcie: 19 czerwca 2020
  • Organizator: Ruch Światło-Życie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Rozesłanie Oaz Wakacyjnych Ruchu Światło-Życie. Msza św. w katedrze zamojskiej.