Spotkanie referentów Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego 2020

  • Rozpoczęcie: 15 lutego 2020
  • Organizator: Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu
Tradycyjnie na początku roku kalendarzowego spotykają się referenci Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu wraz z ks. bp. Marianem Rojkiem.