Diecezjalna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza do Zamościa 2020

  • Rozpoczęcie: 9 czerwca 2020
  • Organizator: Duszpasterstwo LSO Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza naszej diecezji wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego zaprasza serdecznie na Diecezjalną Pielgrzymkę LSO do Zamojskiej Katedry.