Diecezjalna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza do Zamościa 2020

  • Rozpoczęcie: 2 czerwca 2020
  • Organizator: Duszpasterstwo LSO Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza naszej diecezji wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego zaprasza serdecznie na Diecezjalną Pielgrzymkę LSO do Zamojskiej Katedry.

 Pielgrzymce Liturgicznej Służby Ołtarza towarzyszyć będzie IV Olimpiada Sportową na obiektach OSiR w Zamościu. Wydarzenia sportowe połączone będą z XXII Olimpiadą Sportową Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.