Święcenia diakonatu 2020

  • Rozpoczęcie: 9 maja 2020

9 maja 2020 r. alumni V roku Wyższego Seminarium Duchownego otrzymają święcenia diakonatu.