Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Zakonnego

  • Rozpoczęcie: 12 maja 2019
  • Zakończenie: 18 maja 2019
W IV Niedzielę Wielkanocną (12.05) przeżywać będziemy Niedzielę Dobrego Pasterza rozpoczynającą 56. Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Zakonnego.

W orędziu na ten dzień Ojciec Święty Franciszek nawiązał do synodu biskupów na temat młodzieży oraz Światowych Dni Młodzieży w Panamie. 'Każdy z nas mierzy się z pragnieniami niesionymi w sercu, angażuje się w działania, które – jak ufa – okażą się owocne, wyrusza na morze wielu możliwości, poszukując właściwego kursu, który mógłby spełnić jego pragnienie szczęścia” – napisał. Orędzie nosi tytuł: 'Odwaga podjęcia ryzyka ze względu na obietnicę Boga”.


List na Niedzielę Dobrego Pasterza do wiernych naszej diecezji kieruje także rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. ZOBACZ

Podkreśla w nim, że to "małe wspólnoty są miejscem, gdzie młody człowiek rozpoznaje własne powołanie (…) Od tego jaką atmosferę tworzymy w naszym środowisku, jakie wartości promujemy, zależy to, czy zalążek powołania rozwinie się w młodym człowieku, czy też zostanie stłumiony zgiełkiem, złośliwymi komentarzami, niezbyt mądrą krytyką. To ilu powołanych odpowie pozytywnie Bogu, zależy w jakiejś mierze od tego, z jakim szacunkiem wierni mówią o Kościele, jak się angażują w życie parafii, którym mediom wierzą, jakimi treściami się karmią. (…) W największym stopniu jednak liczba powołań zależy od naszej modlitwy'"

Pamiętajmy w trwającym tygodniu w naszych modlitwach o osobach rozeznających swoje powołanie.