XII Pielgrzymka Bierzmowanych

  • Rozpoczęcie: 23 maja 2019 godz. 10:00
  • Organizator: Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu
23 maja 2019 r. odbędzie się XII Pielgrzymka Bierzmowanych do Tomaszowa Lubelskiego.

Prosimy o zgłoszenia grup w  Wydziale Nauki i Wychowania Katolickiego.

Koszt uczestnictwa w Pielgrzymce wyniesie 8 zł od osoby (śpiewniki pielgrzyma, plakaty, ciepły posiłek, koszt koncertu). 

Program pielgrzymki:

09.00 - Zapisy grup

10.00 - Zawiązanie wspólnoty

10.10 - Program ewangelizacyjny o Duchu Świętym

11.40 - Przygotowanie liturgii

12.00 - Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mariusza Leszczyńskiego

13.00 - Słowa zaproszonych gości

13.15 - Poczęstunek