Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej w Aleksandrowie

  • Rozpoczęcie: 26 kwietnia 2019
  • Zakończenie: 28 kwietnia 2019
  • Organizator: Zamojska Szkoła Ewangelizacji

Zapisy na stronie https://zse.info