Kurs duszpasterski dla księży od 2. do 6. roku kapłaństwa

  • Rozpoczęcie: 10 listopada 2018
  • Organizator: Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu

10 listopada 2018 roku odbędzie się kolejne spotkanie w ramach kursu duszpasterskiego. Jest on obowiązkowy dla wszystkich księży od drugiego do szóstego roku kapłaństwa, czyli wyświęconych w latach 2012-2017.

Odbędzie się on w sali dziekańskiej przy kurii w Zamościu. Kurs jest organizowany przy współpracy z LSCDN Oddział w Zamościu; dlatego każdy ksiądz po ukończeniu całego kursu otrzyma zaświadczenie, które będzie uznawane w szkole, jako potwierdzenie udziału w doskonaleniu zawodowym.

Kurs zatytułowany: „Współczesne wsparcie duchowo-psychologiczne w dysfunkcji uzależnień”.

Kurs poprowadzi o. Adrian Loryś OFM - psycholog, terapeuta.