Dzień skupienia dla księży od 7. do 11. roku kapłaństwa - I termin

  • Rozpoczęcie: 28 września 2018
  • Zakończenie: 29 września 2018

W Domu Rekolekcyjnym w Werchracie odbędzie się dzień skupienia dla księży od 7. do 11. roku kapłaństwa (wyświęconych w latach 2007-2011). Spotkanie rozpoczyna się wieczorem 28 września, zakończy w 29 września w południe.

 Jest to jeden z dwóch terminów do wyboru. Drugi termin dnia skupienia to 26-27 października 2018 r.