Zbiórka makulatury na misje: dekanat Zamość

  • Rozpoczęcie: 16 czerwca 2018

Kalendarium zbiórek makulatury na misyjne studnie:

  • 19 maja – parafie dekanatu Sitaniec 
  • 9 czerwca – parafie dekanatu Szczebrzeszyn 
  • 16 czerwca – parafie dekanatu Zamość

Prosimy na dzień przed terminem zbiórki o przekazanie informacji odbiorcy o miejscu zbiórki na terenie parafii i szacunkowym załadunku, telefonując pod nr 697 498 153. 

Wdzięczny za wszelkie dobro i pomoc w tak szlachetnym celu, z darem modlitwy

ks. Andrzej Łuszcz Dyrektor Dzieł Misyjnych Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej