XVI Przegląd Pieśni Maryjnej w Białopolu

  • Rozpoczęcie: 24 maja 2018 godz. 10:00

Proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Białopolu, Wójt Gminy Białopole i Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu zapraszają na XVI PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNEJ, który odbędzie się dnia 24 maja 2018 r. w Białopolu


 Organizatorzy:

* Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Białopolu

* Starostwo Powiatowe w Chełmie

* Urząd Gminy w Białopolu

* Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu

 

Cele konkursu:

- upowszechnianie pieśni o tematyce maryjnej,

- propagowanie wartości moralnych i kształtowanie wrażliwości duchowej,

- promocja talentu

 

Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą uczestniczyć schole parafialne, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chełmskiego i miasta Chełma oraz dekanatu  Hrubieszów – Północ.

2. W danej grupie wiekowej szkoła lub parafia może wystawić jedną reprezentację.

3. Uczestnicy prezentują dwa utwory o tematyce maryjnej, w przypadku dużej liczby

    uczestników zespoły i soliści prezentują tylko 3 zwrotki wybranej pieśni.

4. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

5. Eliminacje konkursowe odbędą się w kategorii zespoły muzyczne i soliści                                w następujących grupach wiekowych:

           a. szkoły podstawowe klasy I - III,

           b. szkoły podstawowe klasy IV - VII,

           c. szkoły gimnazjalne,

           d. szkoły ponadgimnazjalne.

6. Zgłoszenia uczestników (na załączonej karcie zgłoszenia) należy przesłać

    do 18 maja 2018 r. na adres:  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu

ul. Żołnierzy I AWP 35, 22-135 Białopole

tel./fax 82 568 22 19

e-mail: zespolszkol_bialopole@op.pl

7. Przegląd rozpoczniemy uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. Matki Boskiej 

    Częstochowskiej w Białopolu o godz. 9.00 w dniu 24 maja 2018 r.

    Przesłuchania konkursowe odbędą się w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu od godz. 10.00.

8. Laureatom wręczone zostaną puchary, zaś wszyscy uczestnicy otrzymają

    dyplomy.

9. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie.

10.Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie.   


Karta zgłoszenia i regulamin konkursu