Ogólnopolska Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich

  • Rozpoczęcie: 8 września 2018
  • Zakończenie: 9 września 2018
Ogólnopolska Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich

Do udziału w pielgrzymce do Lichenia zaprasza duszpasterstwo rolników diecezji zamojsko-lubaczowskiej.