Rekolekcje kapłańskie

W ramach formacji stałej kapłanów naszej diecezji, każdy ksiądz ma obowiązek odbycia 3-dniowych rekolekcji zamkniętych w ciągu roku, w taki sposób, aby co najmniej raz na 3 lata uczestniczyć w nich na terenie naszej diecezji. Poniżej lista aktualnych rekolekcji:

Informujemy, że w roku formacyjnym 2019/2020 w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zaplanowane są następujące terminy rekolekcji kapłańskich:

  • 9-12 września 2019, WSD w Lublinie
  • 6-19 września 2019, Górecko Kościelne 
  • 23-26 września 2019, Werchrata