Rekolekcje kapłańskie

W ramach formacji stałej kapłanów naszej diecezji, każdy ksiądz ma obowiązek odbycia -dniowych rekolekcji zamkniętych w ciągu roku, w taki sposób, aby co najmniej raz na 3 lata uczestniczyć w nich na terenie naszej diecezji. Poniżej lista aktualnych rekolekcji:

Informujemy, że w roku 2019 w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zaplanowane są następujące terminy rekolekcji kapłańskich:

  • 20-23 maja – Łabunie,  
  • 9-12 września – Wyższe Seminarium Duchowne,  
  • 16-19 września – Górecko Kościelne,  
  • 23-26 września – Werchrata.