Rejonowe spotkania formacyjne 2020/2021

Zgodnie z rozporządzeniem Biskupa Diecezjalnego z 26 sierpnia 2017 r. księża naszej diecezji mają obowiązek uczestniczyć w następujących rejonowych spotkaniach formacyjnych: