Ks. Jan Bojarski

mgr teologii

Expositorium canonicale
Kanonik honorowy kapituły konkatedralnej

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 10 stycznia 1937

Parafia pochodzenia: Krowica

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 21 czerwca 1964

Miejsce święceń: Kraków

Aktualna nominacja:

Emeryt

Pracuje za granicą:
Lwów od 20 czerwca 2007

Pełnione funkcje:

penitencjarz Katedry Lwowskiej