Ks. Emil Czesław Wojtaś

Kanonik honorowy kapituły katedralnej

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 12 października 1946

Parafia pochodzenia: Stary Zamość

Data imienin: 11 października

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 13 czerwca 1971

Miejsce święceń: Lublin - Katedra

Dane kontaktowe

tel.: 693 631 404