Ks. Aleksander Sieciechowicz

Kanonik honorowy kapituły katedralnej

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 27 listopada 1934

Parafia pochodzenia: Turobin - archidiecezja lubelska

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 20 kwietnia 1958

Miejsce święceń: Lublin - Katedra

Aktualna nominacja: