Wczoraj: Mircze, par. Zmartwychwstania Pańskiego.
Dzi¶: Sahryń, par. ¦więtych Cyryla i Metodego.
Jutro: Turkowice, par. Niepokalanego Serca Naj¶więtszej Marii Panny.