Wczoraj: Nowe Sioło, par. Wniebowzięcia Naj¶więtszej Marii Panny.
Dzi¶: Cieszanów, par. ¦więtego Wojciecha.
Jutro: Stary Lubliniec, par. Przemienienia Pańskiego.