logo     
    


Diecezja

 Kalendarium Diecezji
 Jan Paweł II w Diecezji
 Prymas w Zamościu

Zglos_swoje_rekolekcje


Wydarzenia w Diecezji


Media Katolickie

 » Niedziela Nr08 (22.02.2015)Polecamy


Partnerzy


Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

Statystyka
Ostatnia aktualizacja strony:
04.03.2015 20:29

statystyka
    
Kosobudy 
parafia p.w.
 witego Andrzeja Boboli Kosobudy 37, 22-470 Zwierzyniec
   Tel.  84 687 25 14

    kosobudy@zamojskolubaczowska.pl
   www.kosobudy.zamojskolubaczowska.pl

Odpust: 20 maja
Liczba mieszkacw: 2280


Proboszcz: Ks. Jzef Zwolak

Wikariusze: 
 • Ks. Rafa Kowalczuk
 •        
  Do parafi nale miejscowosci: Bliw, Hubale Kol., Kosobudy, Kosobudy Br, Skaraszw, Szewnia, Wieprzec, Wierzchowiny, Wlka Wieprzecka, Wychody.

  Kocioy filialne: Bliw, Szewnia, Wychody

  Historia Parafii: 

  Do r. 1874 istniaa tu parafia greckokatolicka. Zostaa zlikwidowana w listopadzie tego roku, a na jej miejsce utworzono prawosawn, ktra istniaa do I wojny wiatowej. Na terenie dzisiejszej parafii by nadto koci unicki w Szewni (filia parafii unickiej w Potoczku). Prawdopodobnie by rwnie parafialny koci unicki w Wieprzcu (wskazuj na to: miejsce dawnego unickiego cmentarza grzebalnego i relacje ustne mieszkacw). Prawosawni mieszkali na terenie dzisiejszej parafii kosobudzkiej jeszcze w okresie midzywojennym (w czasie II wojny wiatowej zamienili oni koci w Szewni na cerkiew prawosawn). Katolicy obrzdku aciskiego naleeli do pocztku w. XX do parafii Wielcza, a cz wsi okolicznych rwnie do rzymskokatolickiej parafii Krasnobrd. Parafia aciska w Kosobudach zostaa erygowana, 26 II 1919 r., przez bpa. Mariana Fulmana. Powstaa z podziau parafii wielckiej i krasnobrodzkiej i zostaa wczona do dekanatu zamojskiego, nastpnie do dekanatu zamojskiego nowomiejskiego (od 1978 r.), a obecnie (od r. 1994) do dekanatu krasnobrodzkiego. W r. 1919 utworzono bractwo racowe (istnia ju wtedy trzeci zakon w. Franciszka). W okresie midzywojennym wielk czci otaczano obraz Matki Boej, umieszczony w kociele parafialnym (MB Kosobudzka, obraz ten spon podczas II wojny). Rejon Kosobud by kilkakrotnie terenem walk partyzanckich: w odwet okupanci spacyfikowali Kosobudy i Wieprzec. W styczniu 1940 r. aresztowano ks. Mieczysawa Karpiskiego. W lipcu tego roku aresztowano nastpnego administratora parafii, ks. Franciszka Kapalskiego. 6 VI 1943 r. Niemcy zabrali z kocioa okoo 120 mczyzn i wywieli do obozu na Majdanek.

  Obecny koci wybudowany w latach: 1842-1848 dla unitw, z fundacji ordynacji zamojskiej, restaurowany w listopadzie 1870 r., w r. 1874 zamieniony na cerkiew prawosawn. W posiadaniu prawosawnych do r. 1918, rekoncyliowany, 28 VII 1918 r., przez ks. Andrzeja Wadowskiego ze Szczebrzeszyna. 25 VII 1944 r. spon od uderzenia pocisku armatniego. Odbudowany w latach: 1944-1948, a 16 V 1948 r. konsekrowany przez bpa. Lubelskiego Stefana Wyszyskiego (pw. w. Andrzeja Boboli). Renowacja dachu nastpia w latach 1948-1957.

  Koci murowany z kamienia, jednonawowy (po ostatniej odbudowie nieco zmieni wygld: dodano jeszcze zakrysti, zlikwidowano dwie wiee, zmieniono dach, chr i wejcie). W nawie sklepienie paskie, w prezbiterium kolebkowe.

  Koci zosta wyposaony w marmurowy otarz gwny, wykonany przez kamieniarzy z Kielc w r. 1945. W otarzu tym obrazy: 1. Matki Boej (powojenny, miao to by odtworzenie dawnego obrazu MB Kosobudzkiej), 2. w. Andrzeja Boboli (powojenny). Po prawej stronie znajduje si drewniany otarz boczny. W nawie stoj awki wykonane przez miejscowych stolarzy, chrzcielnica dbowa z r. 1948.

  Dzwonnica drewniana.

  Inne obiekty sakralne istniejce na terenie parafii:

  1. Koci filialny, pw. Zwiastowania NMP, w Szewni Dolnej.

  W w. XIX by tu drewniany koci bdcy fili parafii unickiej w Potoczku. Po kasacie unii zamieniony na cerkiew prawosawn (1875). Obecnie istniejcy, zosta wybudowany w r. 1905 jako cerkiew prawosawna. W r. 1918 oddano go katolikom. 24 III 1919 r. zosta powicony przez ks. Stanisawa Soszyskiego (pw. Zwiastowania NMP). Odtd jest obsugiwany przez ksiy z Kosobud. W czasie II wojny wiatowej ponownie zamieniony na cerkiew prawosawn. W r. 1945 prawosawni, opuszczajc Szewni spalili przed kocioem wyposaenie wntrza. W r. 1946, po oddaniu katolikom, koci ponownie by rekoncyliowany.

  Koci drewniany, oszalowany, jednonawowy, przy prezbiterium zakrystia, nad naw kopua, wntrze pomalowane farb olejn, odnawiany m. in. w latach dziewidziesitych XX w., ogrodzony.

  Odpust: w. Michaa Archanioa.

  2. Koci filialny, pw. MB Czstochowskiej, w Bliowie, z lat: 1983-85, drewniany, jednonawowy, oszalowany, wewntrz boazeria, kryty blach falist. W otarzu gwnym obraz MB Czstochowskiej. Przy prezbiterium dwa pomieszczenia: zakrystia i sala katechetyczna.

  Odpust: MB Czstochowskiej

  3. Koci filialny, pw. w. App. Piotra i Pawa, w Wychodach, z lat: 1986 - 88, murowany z cegy, jednonawowy, wewntrz boazeria, dach pokryty blach ocynkowan. W otarzu gwnym obraz przedstawiajcy w. App. Piotra i Pawa oraz Matki Boej Nieustajcej Pomocy. Za prezbiterium zakrystia i pomieszczenie na sal katechetyczn. Ogrodzony elaznym parkanem, supki z cegy.

  Odpust: w. App. Piotra i Pawa

  4. Figury przydrone: murowana w Bliowie, drewniana w Wlce Wieprzeckiej

  Cmentarze:

  1. Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki i prawosawny, czynny, zaoony w I. po. w. XIX, w ksztacie wyduonego czworoboku o pow. 1,7 ha, ogrodzony metalowymi przsami przy metalowych supach

  2. Cmentarz w Szewni, prawosawny, dawniej greckokatolicki, nieczynny, zaoony w XIX w., w ksztacie czworoboku o pow. 0,35 ha

  Odpust: w. Andrzeja Boboli (niedziela po 16 V)

  Msze wite:

 • w niedziele i wita:


 •     - Koci Parafialny 
          w Kosobudach: 8.30, 11.30 

      - Kocioy Filialne:
          10.00 - Wychody, 
          10.00 - Bliw, 
          11.30 - Szewnia

 • w dni powszednie:
 •     - Koci Parafialny: 
          w Kosobudach: 18.00 
                                   
  (od 1 padziernika do 31 marca - godz. 17.00) 


  Kancelaria Parafialna

  Czynna jest od poniedziaku do soboty od 17.30 do 19.00.
  W niedziel i wita Kancelaria jest nieczynna.

  Ksigi metrykalne:
  chrztw od r. 1919
  maestw od r. 1919
  zmarych od r. 1919

  Kronika parafialna od r. 1977

  Lista proboszczw: ks. Stanisaw Soszyski, ks. Mieczysaw Karpiski, ks. Franciszek Kapalski, ks. Jakub Kopciski, ks. ydowo, ks. Stanisaw Malikowski, ks. Jan Strep, ks. Eugeniusz Pikua, ks. Stanisaw ytkowski, ks. Jzef Zdybel, ks. Janusz Raczyski, ks. Jzef Zwolak 

  Powoania z terenu parafii: O. Kazimierz Bielak, (OMI), O. Andrzej Makowski (OFMCap), s. Dominika miel (Zgr. Ss. Antonianek od Chrystusa Krla), s. Mirosawa Kozio (CSNJ), s. Edyta Selech (MChR Zgr. Ss. Misjonarek Chrystusa Krla dla Poloni Zagranicznej), s. Katarzyna Sokoliska (Zgromadzenie Dwch Serc Mioci Jezusa I Maryi), s. Elzbieta Szmidt -  Zgromadzenie Siostr Misjonarek Katechetek Serca Jezusowego ( MKSJ)

  Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Koa ywego Raca, Grupa Teatralna, Ministranci i Lektorzy.

  Szkoy istniejce na terenie parafii: Zesp Szk w Szewni Grnej (do ZS wchodz Szkoa Podstawowa im. Batalionw Chopskich w Szewni Grnej i Publiczne Gimnazjum w Szewni Grnej), Szkoa Podstawowa im. Batalionw Chopskich w Wlce Wieprzeckiej, Szkoa Podstawowa w Zespole Szk w Zwierzycu - Filia w Kosobudach.

   


          

  2007 - 2015 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 67910665 gości / 28 on-line.                                              MP@awel         0.01 sek.