logo     
    
Kosobudy 
parafia pw.
 Świętego Andrzeja Boboli Kosobudy 37, 22-470 Zwierzyniec
   Tel.  84 687 25 14, 502 581 660

    kosobudy@zamojskolubaczowska.pl
   www.kosobudy.zamojskolubaczowska.pl

Odpust: 20 maja
Liczba mieszkańców: 2280


Proboszcz: Ks. Józef Zwolak

Wikariusze: 
 • Ks. Krystian Kotulski
 •        
  Do parafi należą miejscowosci: Bliżów, Hubale Kol., Kosobudy, Kosobudy Bór, Skaraszów, Szewnia, Wieprzec, Wierzchowiny, Wólka Wieprzecka, Wychody.

  Kościoły filialne: Bliżów, Szewnia, Wychody

  Historia Parafii: 

  Do r. 1874 istniała tu parafia greckokatolicka. Została zlikwidowana w listopadzie tegoż roku, a na jej miejsce utworzono prawosławną, która istniała do I wojny światowej. Na terenie dzisiejszej parafii był nadto kościół unicki w Szewni (filia parafii unickiej w Potoczku). Prawdopodobnie był również parafialny kościół unicki w Wieprzcu (wskazują na to: miejsce dawnego unickiego cmentarza grzebalnego i relacje ustne mieszkańców). Prawosławni mieszkali na terenie dzisiejszej parafii kosobudzkiej jeszcze w okresie międzywojennym (w czasie II wojny światowej zamienili oni kościół w Szewni na cerkiew prawosławną). Katolicy obrządku łacińskiego należeli do początku w. XX do parafii Wielącza, a część wsi okolicznych również do rzymskokatolickiej parafii Krasnobród. Parafia łacińska w Kosobudach została erygowana, 26 II 1919 r., przez bpa. Mariana Fulmana. Powstała z podziału parafii wieląckiej i krasnobrodzkiej i została włączona do dekanatu zamojskiego, następnie do dekanatu zamojskiego nowomiejskiego (od 1978 r.), a obecnie (od r. 1994) do dekanatu krasnobrodzkiego. W r. 1919 utworzono bractwo różańcowe (istniał już wtedy trzeci zakon św. Franciszka). W okresie międzywojennym wielką czcią otaczano obraz Matki Bożej, umieszczony w kościele parafialnym (MB Kosobudzka, obraz ten spłonął podczas II wojny). Rejon Kosobud był kilkakrotnie terenem walk partyzanckich: w odwet okupanci spacyfikowali Kosobudy i Wieprzec. W styczniu 1940 r. aresztowano ks. Mieczysława Karpińskiego. W lipcu tego roku aresztowano następnego administratora parafii, ks. Franciszka Kapalskiego. 6 VI 1943 r. Niemcy zabrali z kościoła około 120 mężczyzn i wywieźli do obozu na Majdanek.

  Obecny kościół wybudowany w latach: 1842-1848 dla unitów, z fundacji ordynacji zamojskiej, restaurowany w listopadzie 1870 r., w r. 1874 zamieniony na cerkiew prawosławną. W posiadaniu prawosławnych do r. 1918, rekoncyliowany, 28 VII 1918 r., przez ks. Andrzeja Wadowskiego ze Szczebrzeszyna. 25 VII 1944 r. spłonął od uderzenia pocisku armatniego. Odbudowany w latach: 1944-1948, a 16 V 1948 r. konsekrowany przez bpa. Lubelskiego Stefana Wyszyńskiego (pw. św. Andrzeja Boboli). Renowacja dachu nastąpiła w latach 1948-1957.

  Kościół murowany z kamienia, jednonawowy (po ostatniej odbudowie nieco zmienił wygląd: dodano jeszcze zakrystię, zlikwidowano dwie wieże, zmieniono dach, chór i wejście). W nawie sklepienie płaskie, w prezbiterium kolebkowe.

  Kościół został wyposażony w marmurowy ołtarz główny, wykonany przez kamieniarzy z Kielc w r. 1945. W ołtarzu tym obrazy: 1. Matki Bożej (powojenny, miało to być odtworzenie dawnego obrazu MB Kosobudzkiej), 2. św. Andrzeja Boboli (powojenny). Po prawej stronie znajduje się drewniany ołtarz boczny. W nawie stoją ławki wykonane przez miejscowych stolarzy, chrzcielnica dębowa z r. 1948.

  Dzwonnica drewniana.

  Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii:

  1. Kościół filialny, pw. Zwiastowania NMP, w Szewni Dolnej.

  W w. XIX był tu drewniany kościół będący filią parafii unickiej w Potoczku. Po kasacie unii zamieniony na cerkiew prawosławną (1875). Obecnie istniejący, został wybudowany w r. 1905 jako cerkiew prawosławna. W r. 1918 oddano go katolikom. 24 III 1919 r. został poświęcony przez ks. Stanisława Soszyńskiego (pw. Zwiastowania NMP). Odtąd jest obsługiwany przez księży z Kosobud. W czasie II wojny światowej ponownie zamieniony na cerkiew prawosławną. W r. 1945 prawosławni, opuszczając Szewnię spalili przed kościołem wyposażenie wnętrza. W r. 1946, po oddaniu katolikom, kościół ponownie był rekoncyliowany.

  Kościół drewniany, oszalowany, jednonawowy, przy prezbiterium zakrystia, nad nawą kopuła, wnętrze pomalowane farbą olejną, odnawiany m. in. w latach dziewięćdziesiątych XX w., ogrodzony.

  Odpust: św. Michała Archanioła.

  2. Kościół filialny, pw. MB Częstochowskiej, w Bliżowie, z lat: 1983-85, drewniany, jednonawowy, oszalowany, wewnątrz boazeria, kryty blachą falistą. W ołtarzu głównym obraz MB Częstochowskiej. Przy prezbiterium dwa pomieszczenia: zakrystia i sala katechetyczna.

  Odpust: MB Częstochowskiej

  3. Kościół filialny, pw. św. App. Piotra i Pawła, w Wychodach, z lat: 1986 - 88, murowany z cegły, jednonawowy, wewnątrz boazeria, dach pokryty blachą ocynkowaną. W ołtarzu głównym obraz przedstawiający św. App. Piotra i Pawła oraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Za prezbiterium zakrystia i pomieszczenie na salę katechetyczną. Ogrodzony żelaznym parkanem, słupki z cegły.

  Odpust: Św. App. Piotra i Pawła

  4. Figury przydrożne: murowana w Bliżowie, drewniana w Wólce Wieprzeckiej

  Cmentarze:

  1. Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki i prawosławny, czynny, założony w I. poł. w. XIX, w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 1,7 ha, ogrodzony metalowymi przęsłami przy metalowych słupach

  2. Cmentarz w Szewni, prawosławny, dawniej greckokatolicki, nieczynny, założony w XIX w., w kształcie czworoboku o pow. 0,35 ha

  Odpust: św. Andrzeja Boboli (niedziela po 16 V)

  Msze Święte:

   

   

  • w niedziele i święta:


  •  
  •  
  •  
  •  
  •     - Kościół Parafialny 
           w Kosobudach: 8.30, 11.30 

       - Kościoły Filialne:
           10.00 - Wychody, 
           10.00 - Bliżów, 
           11.30 - Szewnia

    

    

   • w dni powszednie:

    

       - Kościół Parafialny: 
           w Kosobudach: 18.00 
                                    
   (od 1 października do 31 marca - godz. 17.00) 
    


   Kancelaria Parafialna

   Czynna jest od poniedziałku do soboty od 17.30 do 19.00.
   W niedzielę i święta Kancelaria jest nieczynna.

   Księgi metrykalne:
   chrztów od r. 1919
   małżeństw od r. 1919
   zmarłych od r. 1919

   Kronika parafialna od r. 1977

   Lista proboszczów: ks. Stanisław Soszyński, ks. Mieczysław Karpiński, ks. Franciszek Kapalski, ks. Jakub Kopciński, ks. Żydowo, ks. Stanisław Malikowski, ks. Jan Strep, ks. Eugeniusz Pikuła, ks. Stanisław Żytkowski, ks. Józef Zdybel, ks. Janusz Raczyński, ks. Józef Zwolak

   Powołania z terenu parafii: Ks. Andrzej Kniaź (Archidiecezja Lubelska) O. Kazimierz Bielak, (OMI), O. Andrzej Makowski (OFMCap), s. Dominika Ćmiel (Zgr. Ss. Antonianek od Chrystusa Króla), s. Mirosława Kozioł (CSNJ), s. Edyta Selech (MChR Zgr. Ss. Misjonarek Chrystusa Króla dla Poloni Zagranicznej), s. Katarzyna Sokolińska (Zgromadzenie Dwóch Serc Miłości Jezusa I Maryi), s. Elzbieta Szmidt -  Zgromadzenie Siostr Misjonarek Katechetek Serca Jezusowego ( MKSJ)

   Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Koła Żywego Różańca, Grupa Teatralna, Ministranci i Lektorzy.

   Szkoły istniejące na terenie parafii: Zespół Szkół w Szewni Górnej (do ZS wchodzą Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej i Publiczne Gimnazjum w Szewni Górnej), Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Zwierzyńcu - Filia w Kosobudach.

    

   

   


       Wydarzenia w Diecezji
   25.02.2018
  Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami

   01.03.2018
  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

   13.03.2018
  Rocznica wyboru papieża Franciszka

   15.03.2018
  Konferencja Księży Dziekanów

   18.03.2018
  Krucjata różańcowa za Ojczyznę
  ŚDM KRAKÓW 2016  MEDIA DIECEZJALNE

  JAN PAWEŁ II W DIECEZJI  POLECAMY


      
  Dane Adresowe
  ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
  22-400 Zamosc
  Tel./fax: 84 627 95 21

  e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

  REGON: 040024185 
  NIP: 922-10-69-265     
  >> Konta Bankowe

  2007 - 2018 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 100373732 gości / 14 on-line.                                              MP@awel         0.01 sek.