logo     
    
Zubowice 
parafia pw.
 Świętego Michała Archanioła Zubowice 8, 22-435 Komarów
   Tel.  84 615 33 03
 
 

Odpust: 5 sierpnia
Liczba mieszkańców: 550


Proboszcz: Ks. Mariusz Molenda

        
Do parafi należą miejscowosci: Niedźwiedzia Góra, Tuczapy, Zubowice Kol., Zubowice

Historia Parafii: 

Zubowice, wieś wymieniana w r. 1483. Od r. 1564 wymieniana cerkiew prawosławna, od w. XVII parafia unicka. Po kasacie unii w jej miejsce powstała parafia prawosławna. Katolicy obrządku łacińskiego należeli do parafii Dub. Parafia rzymskokatolicka w Zubowicach erygowana, 1 V 1939 r., przez bpa lubelskiego Mariana Fulmana i włączona do dekanatu tyszowieckiego. Została uposażona w ziemię. Używany cmentarz grzebalny istnieje od r. 1927.

Dawna cerkiew greckokatolicka, pw. Michała Archanioła, obecnie kościół rzymskokatolicki. Wg tradycji wzniesiony w w. XVII, prawdopodobnie pochodzi jednak z w. XVIII (może z r. 1777). Ok. r. 1870 zamieniony na cerkiew prawosławną, od r. 1918 kościół parafii rzymskokatolickiej. Remontowany m.in. w r. 1951. Usytuowany w cieniu drzew. Przed r. 1955 podwyższono na kościele jedną wieżę i dobudowano zakrystię. Dach remontowano po r. 1945 i w r. 1964. Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej; nawa zewnątrz i wewnątrz wzmocniona lisicami. Trójdzielna; prezbiterium, nawa i babiniec kwadratowe, nawa szersza i wyższa, prezbiterium zamknięte trójbocznie, w jego zamknięciu, pierwotna niewielka zakrystia; nowa zakrystia dobudowana w r. 1951 do prezbiterium od północy. Wnętrza wszystkich trzech pomieszczeń przykryte ośmiopołaciowymi kopułami na wysokich ośmiobocznych tamburach; kopuły zwieńczone pseudolatarniami z cebulastymi hełmami. Przedsionek rozdzielony w 1951 r. belkowym stropem na dwie kondygnacje, w górnej chór muzyczny otwarty na nawę arkadą. Zewnątrz obiega wokół wydatne zadaszenie wsparte na występujących belitach zrębu. Ściany oszalowane pionowo deskami, z listwowaniem. Otwory drzwiowe prostokątne, do zakrystii drzwi klepkowe z klasycystyczną klamką. Okna w nawie i przedsionku prostokątne, w prezbiterium, tamburze nawy oraz w babińcu od zachodu koliste; w niektórych oknach kraty żelazne z zadziorami. Kopuły i latarnie zwieńczone nowszymi żelaznymi krzyżami, kryte blachą, zadaszenia i pendentywy pierwotnie pobite gontem, obecnie blachą miedzianą. W czasie remontu w latach:1982-3 całość podniesiona o 50cm. Odwodnienie z r. 1990. Ołtarz główny z bramkami i dwa boczne z w. XIX o charakterze klasycystycznym; w ołtarzu głównym znajdują się obrazy MB Anielskiej i św. Józefa. W ołtarzach bocznych: po lewej stronie Miłosierdzia Bożego, a po prawej - św. Antoniego. Chrzcielnica została wykonana przez miejscowego stolarza. Dwa kielichy: barokowy z I poł w. XVII oraz gładki z w. XVIII, miedziany.

Dzwonnica. Wzniesiona w r. 1777. Usytuowana w południowo-zachodniej części cmentarza kościelnego. Drewniana, konstrukcji słupowo-ramowej, z podwaliną położoną wprost na ziemi. Czworoboczna, v trzech kondygnacjach; konstrukcja dolnej kondygnacji wypełniona zrębem, otoczona wydatnym zadaszeniem wspartym na słupach z zastrzałami; obie górne kondygnacje oszalowane deskami, rozdzielone profilowanym gzymsem, w najwyższej bliźnie, półkoliście zamknięte otwory. Dach namiotowy z wydatnym profilowanym okapem, pobity gontem, zwieńczony kulą z żelaznym kutym krzyżem. Dzwony zostały wykonane w Przemyślu w r. 1958 (poświęcił je ks. kan. Kwoczyński).

Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii:

Kapliczki przydrożne (4)

Krzyże (jeden metalowy, dwa drewniane)

Cmentarze:

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Zubowicach, czynny, założony w r. 1927, w kształcie sześciokąta o pow. 1 ha, ogrodzony metalowymi przęsłami, na podmurówce

2. Cmentarz prawosławny w Zubowicach, nieczynny, założony w r. 1875, w kształcie czworoboku o pow. 0,2 ha, ogrodzony metalową siatką

Odpust: MB Anielskiej (niedziela po 2 VIII).

Msze Święte:
 - w niedziele i święta, godz.: 9.00, 11.30

Księgi metrykalne:
chrztów 1939 - 1941 i od 1 V 1945
małżeństw od r. 1945
zmarłych od r. 1945

Kronika parafialna od r. 1939

Powołania z terenu parafii: ks. Stanisław Gulak (archidiec. lubelska), al. Mariusz Skiba (MSD w Lublinie)

Księża pochowani na miejscowym cmentarzu: ks. Jan Sztromke

Szkoły istniejące na terenie parafii: Gimnazjum Publiczne w Zubowicach, Szkoła Podstawowa w Zubowicach


   Wydarzenia w Diecezji
 20.01.2018
Spotkanie imieninowe ks. bp. Mariusza Leszczyńskiego
ŚDM KRAKÓW 2016MEDIA DIECEZJALNE

JAN PAWEŁ II W DIECEZJIPOLECAMY


    
Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

2007 - 2018 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 99779147 gości / 24 on-line.                                              MP@awel         0.01 sek.