logo     
    
Sitaniec 
parafia pw.
 Świętego Bartłomieja Apostoła Sitaniec 169, 22-400 Zamość
   Tel.  84 616 65 63
 
 

Odpust: 24 sierpnia
Liczba mieszkańców: 4750


Proboszcz: Ks. Bolesław Zwolan

Wikariusze: 
 • Ks. Krzysztof Krupa
 • Ks. Jan Radziszewski
 •       
  Do parafi należą miejscowosci: Białobrzegi, Bortatycze Kol., Bortatycze, Hyża Kol., Hyża, Łapiguz, Sitaniec Błonie, Sitaniec Kol., Sitaniec Osiedle, Sitaniec, Stare Wysokie, Wolica, Wysokie

  Kościoły filialne: Bortatycze, Wysokie

  Historia Parafii: 

  Parafia ta zalicza się do starszych na terenie dawnej diecezji chełmskiej. Powstała w II połowie w. XV. Terytorium jej było bardzo rozległe, ale z biegiem lat uległo znacznemu uszczupleniu. Należy pamiętać, że parafia w sąsiednim Zamościu powstała dopiero w 150 lat później. Od parafii w ubiegłym stuleciu z parafii Sitaniec odłączono szereg miejscowości i przyłączono do nowych parafii w Udryczach i w Czołkach. Na początku w. XVIII parafia weszła w skład dekanatu zamojskiego (obecnie siedziba dekanatu Sitaniec). W latach siedemdziesiątych XX w wybudowano nową, obszerną plebanię.

  Pierwszy kościół parafialny w Sitańcu został wybudowany z drzewa przed r. 1485, fundatorem był Jan Sitanka (Staniak, Stański), przez pewien czas w posiadaniu protestantów, następnie odrestaurowany przez Jana Zamoyskiego, udostępniony katolikom, ok. r. 1640 ponownie w posiadaniu luteran, spalony w r. 1648 w czasie wojen kozackich. Kolejny, również drewniany, spalony w r. 1655. w czasie przygotowywania twierdzy zamojskiej do obrony przed wojskami szwedzkimi. Następny z lat: 1694 - 95, z fundacji Zamoyskich, modrzewiowy, trójdzielny, ściany pokryte malowidłami, posiadał dwa chóry, sklepienia z lunetami, w okresie późniejszym dobudowano dzwonnicę. Wyposażanie wnętrza oraz malowanie ukończono w r. 1736. Konsekrowany w czerwcu 1749 r. przez bpa lwowskiego, obrządku ormiańskiego, Deodota Nersesawicza, spalony na początku I wojny światowej. Obecnie istniejący, pw. św. Bartłomieja Ap. (poprzednie pod tym samym wezwaniem), z lat: 1907-13 fund. przez Maurycego Zamoyskiego. Poświęcony, w r. 1913, przez ks. prał. Władysława Szymońskiego. W r. 1915, w czasie działań wojennych, zniszczeniu uległ dach i sklepienie. Kościół był remontowany w latach 1916-1918 oraz po II wojnie światowej (w tym czasie również malowany). Po r 1977 przeprowadzono remont wieży i kościoła z zewnątrz. Kolejne remonty w latach dziewięćdziesiątych XX w.

  Kościół murowany, z wieżą na frontonie (w stylu zbliżonym do neogotyku, ale ma również cechy neorenesansowe), założony na planie krzyża łacińskiego, trójnawowy z transeptem i zamkniętym półkoliście prezbiterium. Do ramion transeptu przylegają zakrystie i kruchta z bocznym wejściem. Nawa główna oddzielona od bocznych arkadami wspartymi na filarach. Ściany ozdobione freskami, posadzka kamienna. Wyposażony jest w trzy ołtarze: główny z obrazem św. Bartłomieja, boczne: 1. z obrazem MB Nieustającej Pomocy, 2. Z obrazami: św. Mikołaja i św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Na chórze organy sprowadzone, z Zawidowa k. Zgorzelca, w r. 1951.

  Na miejscu dawnego cmentarza kościelnego i grzebalnego są stacje Drogi Krzyżowej, rzeźbione w drzewie (r. 1979) oraz stara, murowana, dzwonnica, będąca bramą do poprzedniego kościoła (częściowo zniszczona w latach 1942-1944, zrekonstruowana w r. 1981).

  Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii:

  1. Klasztor Sióstr Klarysek Niepokalanego Serca Maryi w Sitańcu, powstał, 18 maja 1995 r., z inicjatywy bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwy. Za klasztor służy tymczasowo budynek byłej plebanii. Od r. 1997 trwa budowa klasztoru oraz półpublicznej kaplicy.

  Wspólnota zakonna:
  m. Małgorzata Michalik - ksieni
  s. Gabriela Orłowska - wikaria
  s. Maksymiliana Opyd
  s. Katarzyna Śliwińska
  Nowicjuszka: s. Kinga Agnieszka Kania

  2. Kościół filialny, pw. MB Fatimskiej, w Bortatyczach, murowany, z r. 1982.

  Odpust: MB Fatimskiej (13 V).

  3. Kościół filialny, pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego, w Wysokiem, murowany, z r. 1983.

  Odpust: św. Maksymiliana Marii Kolbego (14 VIII)

  4. Pomnik Chrystusa dźwigającego krzyż, na cmentarzu grzebalnym, z r. 1865, na grobie Anny Lipczyńskiej,

  5. Pomnik nagrobny rodziny Lipczyńskich, z r. 1865

  Cmentarz grzebalny, data założenia nieznana, przy szosie Zamość - Lublin

  Powołania z terenu parafii: ks. Jan Błaszczak (archidiec. lubelska), O. Jan Głazowski (OFMConv)

  Księża pochowani na miejscowym cmentarzu: ks. Marceli Teofil Delikat, ks. Alojzy Strąkowski, ks. Jan Badowski, ks. Jan Adamczuk, ks. Jakub Kuźma, ks. Henryk Zmysłowski


       Wydarzenia w Diecezji
   25.02.2018
  Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami

   01.03.2018
  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

   13.03.2018
  Rocznica wyboru papieża Franciszka

   15.03.2018
  Konferencja Księży Dziekanów

   18.03.2018
  Krucjata różańcowa za Ojczyznę
  ŚDM KRAKÓW 2016  MEDIA DIECEZJALNE

  JAN PAWEŁ II W DIECEZJI  POLECAMY


      
  Dane Adresowe
  ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
  22-400 Zamosc
  Tel./fax: 84 627 95 21

  e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

  REGON: 040024185 
  NIP: 922-10-69-265     
  >> Konta Bankowe

  2007 - 2018 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 100391090 gości / 20 on-line.                                              MP@awel         0.01 sek.