logo     
    

Wczoraj:  Bigoraj - Chrystusa Krla.
Dziś:  Bigoraj - Trjcy i WNMP.
Jutro:  Bigoraj- w. Jana Pawa II.

Diecezja

 Kalendarium Diecezji
 Jan Paweł II w Diecezji
 Prymas w ZamościuZglos_swoje_rekolekcje


Wydarzenia w Diecezji
 31.12.2014
Jerycho Racowe parafia Zaue

 01.01.2015
Jerycho Racowe parafia Zaue.

 02.01.2015
Jerycho Racowe parafia Zaue.

 03.01.2015
Jerycho Racowe parafia Zaue.

 04.01.2015
Jerycho Racowe parafia Zaue.Media KatolickiePolecamy


Partnerzy

Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamo
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     

>> Konta Bankowe

Statystyka
Ostatnia aktualizacja strony:
01.12.2014 10:04

statystyka
    
Sitaniec 
parafia p.w.
 witego Bartomieja Apostoa Sitaniec 169, 22-400 Zamo
   Tel.  84 616 65 63
 
 

Odpust: 24 sierpnia
Liczba mieszkacw: 4750


Proboszcz: Ks. Bolesaw Zwolan

Wikariusze: 
 • Ks. Mieczysaw Kaciuba
 • Ks. Marek Saj
 •       
  Do parafi nale miejscowosci: Biaobrzegi, Bortatycze Kol., Bortatycze, Hya Kol., Hya, apiguz, Sitaniec Bonie, Sitaniec Kol., Sitaniec Osiedle, Sitaniec, Stare Wysokie, Wolica, Wysokie

  Kocioy filialne: Bortatycze, Wysokie

  Kaplice: klasztor SS. Klarysek

  Historia Parafii: 

  Parafia ta zalicza si do starszych na terenie dawnej diecezji chemskiej. Powstaa w II poowie w. XV. Terytorium jej byo bardzo rozlege, ale z biegiem lat ulego znacznemu uszczupleniu. Naley pamita, e parafia w ssiednim Zamociu powstaa dopiero w 150 lat pniej. Rwnie w obecnym stuleciu z parafii Sitaniec odczono szereg miejscowoci i przyczono do nowych parafii w Udryczach i w Czokach. Na pocztku w. XVIII parafia wesza w skad dekanatu zamojskiego (obecnie siedziba dekanatu Sitaniec). W latach siedemdziesitych obecnego stulecia wybudowano now, obszern plebani.

  Pierwszy koci parafialny w Sitacu zosta wybudowany z drzewa przed r. 1485, fundatorem by Jan Sitanka (Staniak, Staski), przez pewien czas w posiadaniu protestantw, nastpnie odrestaurowany przez Jana Zamoyskiego, udostpniony katolikom, ok. r. 1640 ponownie w posiadaniu luteran, spalony w r. 1648 w czasie wojen kozackich. Kolejny, rwnie drewniany, spalony w r. 1655. w czasie przygotowywania twierdzy zamojskiej do obrony przed wojskami szwedzkimi. Nastpny z lat: 1694 - 95, z fundacji Zamoyskich, modrzewiowy, trjdzielny, ciany pokryte malowidami, posiada dwa chry, sklepienia z lunetami, w okresie pniejszym dobudowano dzwonnic. Wyposaanie wntrza oraz malowanie ukoczono w r. 1736. Konsekrowany w czerwcu 1749 r. przez bpa lwowskiego, obrzdku ormiaskiego, Deodota Nersesawicza, spalony na pocztku I wojny wiatowej. Obecnie istniejcy, pw. w. Bartomieja Ap. (poprzednie pod tym samym wezwaniem), z lat: 1907-13 fund. przez Maurycego Zamoyskiego. Powicony, w r. 1913, przez ks. pra. Wadysawa Szymoskiego. W r. 1915, w czasie dziaa wojennych, zniszczeniu uleg dach i sklepienie. Koci by remontowany w latach 1916-1918 oraz po II wojnie wiatowej (w tym czasie rwnie malowany). Po r 1977 przeprowadzono remont wiey i kocioa z zewntrz. Kolejne remonty w latach dziewidziesitych XX w.

  Koci murowany, z wie na frontonie (w stylu zblionym do neogotyku, ale ma rwnie cechy neorenesansowe), zaoony na planie krzya aciskiego, trjnawowy z transeptem i zamknitym pkolicie prezbiterium. Do ramion transeptu przylegaj zakrystie i kruchta z bocznym wejciem. Nawa gwna oddzielona od bocznych arkadami wspartymi na filarach. ciany ozdobione freskami, posadzka kamienna. Wyposaony jest w trzy otarze: gwny z obrazem w. Bartomieja, boczne: 1. z obrazem MB Nieustajcej Pomocy, 2. Z obrazami: w. Mikoaja i w. Teresy od Dziecitka Jezus. Na chrze organy sprowadzone, z Zawidowa k. Zgorzelca, w r. 1951.

  Na miejscu dawnego cmentarza kocielnego i grzebalnego s stacje Drogi Krzyowej, rzebione w drzewie (r. 1979) oraz stara, murowana, dzwonnica, bdca bram do poprzedniego kocioa (czciowo zniszczona w latach 1942-1944, zrekonstruowana w r. 1981).

  Inne obiekty sakralne istniejce na terenie parafii:

  1. Klasztor Sistr Klarysek Niepokalanego Serca Maryi w Sitacu, powsta, 18 maja 1995 r., z inicjatywy bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana rutwy. Za klasztor suy tymczasowo budynek byej plebanii. Od r. 1997 trwa budowa klasztoru oraz ppublicznej kaplicy.

  Wsplnota zakonna:
  m. Magorzata Michalik - ksieni
  s. Gabriela Orowska - wikaria
  s. Maksymiliana Opyd
  s. Katarzyna liwiska
  Nowicjuszka: s. Kinga Agnieszka Kania

  2. Koci filialny, pw. MB Fatimskiej, w Bortatyczach, murowany, z r. 1982.

  Odpust: MB Fatimskiej (13 V).

  3. Koci filialny, pw. w. Maksymiliana Marii Kolbego, w Wysokiem, murowany, z r. 1983.

  Odpust: w. Maksymiliana Marii Kolbego (14 VIII)

  4. Pomnik Chrystusa dwigajcego krzy, na cmentarzu grzebalnym, z r. 1865, na grobie Anny Lipczyskiej,

  5. Pomnik nagrobny rodziny Lipczyskich, z r. 1865

  Cmentarz grzebalny, data zaoenia nieznana, przy szosie Zamo - Lublin

  Powoania z terenu parafii: ks. Jan Baszczak (archidiec. lubelska), O. Jan Gazowski (OFMConv)

  Ksia pochowani na miejscowym cmentarzu: ks. Marceli Teofil Delikat, ks. Alojzy Strkowski, ks. Jan Badowski, ks. Jan Adamczuk, ks. Jakub Kuma, ks. Henryk Zmysowski


          

  2007 - 2014 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 63832631 gości / 16 on-line.                                              MP@awel         0.02 sek.