logo     
    


Diecezja

 Kalendarium Diecezji
 Jan Paweł II w Diecezji
 Prymas w Zamościu

Zglos_swoje_rekolekcje


Wydarzenia w Diecezji


Media Katolickie

 » Niedziela Nr06 (08.02.2015)Polecamy


Partnerzy


Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

Statystyka
Ostatnia aktualizacja strony:
19.02.2015 08:53

statystyka
    
Sitaniec 
parafia p.w.
 witego Bartomieja Apostoa Sitaniec 169, 22-400 Zamo
   Tel.  84 616 65 63
 
 

Odpust: 24 sierpnia
Liczba mieszkacw: 4750


Proboszcz: Ks. Bolesaw Zwolan

Wikariusze: 
 • Ks. Mieczysaw Kaciuba
 • Ks. Marek Saj
 •       
  Do parafi nale miejscowosci: Biaobrzegi, Bortatycze Kol., Bortatycze, Hya Kol., Hya, apiguz, Sitaniec Bonie, Sitaniec Kol., Sitaniec Osiedle, Sitaniec, Stare Wysokie, Wolica, Wysokie

  Kocioy filialne: Bortatycze, Wysokie

  Kaplice: klasztor SS. Klarysek

  Historia Parafii: 

  Parafia ta zalicza si do starszych na terenie dawnej diecezji chemskiej. Powstaa w II poowie w. XV. Terytorium jej byo bardzo rozlege, ale z biegiem lat ulego znacznemu uszczupleniu. Naley pamita, e parafia w ssiednim Zamociu powstaa dopiero w 150 lat pniej. Rwnie w obecnym stuleciu z parafii Sitaniec odczono szereg miejscowoci i przyczono do nowych parafii w Udryczach i w Czokach. Na pocztku w. XVIII parafia wesza w skad dekanatu zamojskiego (obecnie siedziba dekanatu Sitaniec). W latach siedemdziesitych obecnego stulecia wybudowano now, obszern plebani.

  Pierwszy koci parafialny w Sitacu zosta wybudowany z drzewa przed r. 1485, fundatorem by Jan Sitanka (Staniak, Staski), przez pewien czas w posiadaniu protestantw, nastpnie odrestaurowany przez Jana Zamoyskiego, udostpniony katolikom, ok. r. 1640 ponownie w posiadaniu luteran, spalony w r. 1648 w czasie wojen kozackich. Kolejny, rwnie drewniany, spalony w r. 1655. w czasie przygotowywania twierdzy zamojskiej do obrony przed wojskami szwedzkimi. Nastpny z lat: 1694 - 95, z fundacji Zamoyskich, modrzewiowy, trjdzielny, ciany pokryte malowidami, posiada dwa chry, sklepienia z lunetami, w okresie pniejszym dobudowano dzwonnic. Wyposaanie wntrza oraz malowanie ukoczono w r. 1736. Konsekrowany w czerwcu 1749 r. przez bpa lwowskiego, obrzdku ormiaskiego, Deodota Nersesawicza, spalony na pocztku I wojny wiatowej. Obecnie istniejcy, pw. w. Bartomieja Ap. (poprzednie pod tym samym wezwaniem), z lat: 1907-13 fund. przez Maurycego Zamoyskiego. Powicony, w r. 1913, przez ks. pra. Wadysawa Szymoskiego. W r. 1915, w czasie dziaa wojennych, zniszczeniu uleg dach i sklepienie. Koci by remontowany w latach 1916-1918 oraz po II wojnie wiatowej (w tym czasie rwnie malowany). Po r 1977 przeprowadzono remont wiey i kocioa z zewntrz. Kolejne remonty w latach dziewidziesitych XX w.

  Koci murowany, z wie na frontonie (w stylu zblionym do neogotyku, ale ma rwnie cechy neorenesansowe), zaoony na planie krzya aciskiego, trjnawowy z transeptem i zamknitym pkolicie prezbiterium. Do ramion transeptu przylegaj zakrystie i kruchta z bocznym wejciem. Nawa gwna oddzielona od bocznych arkadami wspartymi na filarach. ciany ozdobione freskami, posadzka kamienna. Wyposaony jest w trzy otarze: gwny z obrazem w. Bartomieja, boczne: 1. z obrazem MB Nieustajcej Pomocy, 2. Z obrazami: w. Mikoaja i w. Teresy od Dziecitka Jezus. Na chrze organy sprowadzone, z Zawidowa k. Zgorzelca, w r. 1951.

  Na miejscu dawnego cmentarza kocielnego i grzebalnego s stacje Drogi Krzyowej, rzebione w drzewie (r. 1979) oraz stara, murowana, dzwonnica, bdca bram do poprzedniego kocioa (czciowo zniszczona w latach 1942-1944, zrekonstruowana w r. 1981).

  Inne obiekty sakralne istniejce na terenie parafii:

  1. Klasztor Sistr Klarysek Niepokalanego Serca Maryi w Sitacu, powsta, 18 maja 1995 r., z inicjatywy bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana rutwy. Za klasztor suy tymczasowo budynek byej plebanii. Od r. 1997 trwa budowa klasztoru oraz ppublicznej kaplicy.

  Wsplnota zakonna:
  m. Magorzata Michalik - ksieni
  s. Gabriela Orowska - wikaria
  s. Maksymiliana Opyd
  s. Katarzyna liwiska
  Nowicjuszka: s. Kinga Agnieszka Kania

  2. Koci filialny, pw. MB Fatimskiej, w Bortatyczach, murowany, z r. 1982.

  Odpust: MB Fatimskiej (13 V).

  3. Koci filialny, pw. w. Maksymiliana Marii Kolbego, w Wysokiem, murowany, z r. 1983.

  Odpust: w. Maksymiliana Marii Kolbego (14 VIII)

  4. Pomnik Chrystusa dwigajcego krzy, na cmentarzu grzebalnym, z r. 1865, na grobie Anny Lipczyskiej,

  5. Pomnik nagrobny rodziny Lipczyskich, z r. 1865

  Cmentarz grzebalny, data zaoenia nieznana, przy szosie Zamo - Lublin

  Powoania z terenu parafii: ks. Jan Baszczak (archidiec. lubelska), O. Jan Gazowski (OFMConv)

  Ksia pochowani na miejscowym cmentarzu: ks. Marceli Teofil Delikat, ks. Alojzy Strkowski, ks. Jan Badowski, ks. Jan Adamczuk, ks. Jakub Kuma, ks. Henryk Zmysowski


          

  2007 - 2015 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 67574223 gości / 27 on-line.                                              MP@awel         0.03 sek.