logo     
    
Narol 
parafia pw.
 Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Józefowska 10, 37-610 Narol
   Tel.  16 631 75 53

    parafia@narol.zamojskolubaczowska.pl
   www.narol.zamojskolubaczowska.pl

Odpust: 8 września
Liczba mieszkańców: 2900


Proboszcz: Ks. Józef Bednarz

Wikariusze: 
 • Ks. Jacek Zieliński
 •        
  Do parafi należą ulice:   
  Do parafi należą miejscowosci: Kadłubiska, Łozy, Młynki, Narol, Narol Wieś, Podlesina, Zagrody.

  Kościoły filialne: Podlesina

  Historia Parafii: 

  Miasto Narol, położone nad rzeką Tanew. Początkowo była to osada zwana Florianów. Nazwa pochodziła od założyciela Floriana Łaszcza Nieledowskiego i jego małżonki Katarzyny z Trzcieńskich. Florianów został założony w r. 1596, w r. 1648 zniszczony przez Kozaków. Ludność przeniosła się nieco na zachód, zakładając osiedle pod nazwą Narol Miasto. W XVII w. Narol był własnością Silnickich, następnie Potockich, w poł. XVIII w. Antoniego Dziewałtowskiego, od r. 1753 do 1876 Łosiów, następnie Puzynów i w XX w. Korytkowskich. W r. 1914 zostało zniszczone przez Austriaków.

  Kościół parafialny, pw. Narodzenia NMP. Pierwotnie drewniany, fundowany przez Floriana Łaszcza Nieledowskiego w r. 1595, znajdował się na ?Zagrodach?. W r. 1758 wzniesiono na tym miejscu drewnianą kaplicę fund. przez kan. Jakuba Antoniego Krassowskiego. W mieście w r. 1610 Grzegorz Łaszcz ufundował drewnianą kaplicę pw. św. Anny. Obecnie stoi na tym miejscu kościół z lat: 1790-1804, fund. Feliksa Antoniego Łosia. W r. 1914 zniszczony, odbudowany w latach: 1915-1917, polichromowany w r. 1836 przez Teszeyre, odmalowany w r. 1957 i 2000. Położony w zachodniej stronie Rynku, prezbiterium zwrócone na zachód, murowany, klasycystyczny, jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym półkoliście, opiętym trzema szkarpami. Po obu stronach kościoła znajdują się dwie kaplice, w kształcie kwadratu. W dolnej kondygnacji przedsionek. Wieża zwieńczona hełmem naśladującym dawny. Wewnątrz ściany dzielone wertykalnie za pomocą filarów przyściennych, utworzonych z parzystych pilastrów, sklepienie kolebkowe z lunetami z r. 1916. Kaplice otwarte do nawy półkolistymi arkadami, zakrystia w absydzie prezbiterium za głównym ołtarzem, chór muzyczny murowany, wsparty na dwóch filarach. Zewnątrz ściany kościoła rozczłonkowane pilastrami toskańskimi, ściany kaplic lizenami. Wieża trzykondygnacyjna, w narożach poszczególnych kondygnacji pilastry toskańskie, w środku otwory okienne półkoliste, nad pierwszą kondygnacją od wsch. przyczółek trójkątny, w nim herb Dąbrowa, hełm wieży z blachy, baniasty z latarnią. Dach blaszany, nad nawą dwuspadowy, nad prezbiterium wielospadowy. Na elewacji wschodniej po obu stronach wieży woluty i wazony. Kaplica o sklepieniach kopulastych z latarniami, ołtarz główny drewniany, polichromowany z obrazem MB Częstochowskiej i figurami św. App. Piotra i Pawła po bokach oraz bramki z żelaza o cechach neogotyckich, sprowadzony w r. 1927 przez Jadwigę Korytowską z kościoła św. Marii Magdaleny we Lwowie. Organy z r. 1925 na nich herby: Dąbrowa Łosiów, Oginiec Puzynów, i Mora Korytowskich. Chrzcilnica przykryta pokrywą miedzianą, empirowa z herbem Łosiów i monogramem FAŁ. Dwa feretrony rokokowe. Obrazy z tyłu głównego ołtarza: MB Bolesnej, Joachima i Anny, malowane na płótnie, olejne, dużych rozmiarów. Krucyfiks drewniany z XIX w. W kaplicach epitafia inskrypcyjne: 1. Marii Urszuli z Moszczańskich Łosiowej zm. w r. 1798, z czarnego marmuru z herbem Nałęcz z r. 1800, 2-5 nowsze z białego marmuru: Tadeusza Łosia zm w r. 1859, Anieli z Konwackich Łosiowej zm. w r. 1875, Marii z Łosiów Puzyniny zm w r. 1879 i Rozalii z Suzinów Puzyniny zm w r. 1908. Wokół kościoła mur kamienny, na murze po stronie północnej barokowe epitafium inskrypcyjne (wiersz) Ignacego Duszli zm. w r. 1778, w bramie po stronie płn próg z inskrypcją na kamieniu, od wsch. inkorporowana do muru dzwonnica z dwoma wzonami rokokowymi.

  B. Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii:

  1. Kościół filialny, pw. św. App. Piotra i Pawła, w Podlesinie, murowany, z r. 1995. Odpust: 29 VI

  2. Kapliczki przydrożne: 1. Św. Jana Nepomucena przy ul. Warszawskiej; 2. Figura św. Floriana z r. 1800, na wysokiej kolumnie, na skraju Rynku, od str. ul. Warszawskiej; 3. Kapliczka NMP Królowej Polski w Narolu Wsi, z r. 1999; 4. Kapliczka św. Huberta z r. 1985; 5. Kaplica dworska, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, przy ul. Warszawskiej

  C. Cmentarz parafialny, poza miastem, przy szosie: Narol - Bełżec.

  Odpusty:
  Narodzenia NMP (IX)
  Św. Anny (26 VII)

  Powołania z terenu parafii: ks. Stanisłąw Marek, (Belgia), ks. Jerzy Rzeszowski, ks. Zygmunt Zuchowski, br Adam Surowiec (OFM), al. Mariusz Lasota (III rok. WSD), al. Artur Cząstkiewicz (I rok WSD), s. Krystyna Pleskacz (FMM), s. Zofia Przednowek (FMM), s. Maria Zygarlicka (CSSF)

  Szkoły istniejące na terenie parafii: Gimnazjum w Narolu, Szkoła Podstawowa w Narolu


       Wydarzenia w Diecezji
   25.02.2018
  Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami

   01.03.2018
  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

   13.03.2018
  Rocznica wyboru papieża Franciszka

   15.03.2018
  Konferencja Księży Dziekanów

   18.03.2018
  Krucjata różańcowa za Ojczyznę
  ŚDM KRAKÓW 2016  MEDIA DIECEZJALNE

  JAN PAWEŁ II W DIECEZJI  POLECAMY


      
  Dane Adresowe
  ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
  22-400 Zamosc
  Tel./fax: 84 627 95 21

  e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

  REGON: 040024185 
  NIP: 922-10-69-265     
  >> Konta Bankowe

  2007 - 2018 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 100373833 gości / 11 on-line.                                              MP@awel         0.01 sek.