logo     
    


Diecezja

 Kalendarium Diecezji
 Jan Paweł II w Diecezji
 Prymas w Zamościu

Zglos_swoje_rekolekcje


Wydarzenia w Diecezji


Media Katolickie

 » Niedziela Nr08 (22.02.2015)Polecamy


Partnerzy


Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

Statystyka
Ostatnia aktualizacja strony:
19.02.2015 08:53

statystyka
    
Narol 
parafia p.w.
 Narodzenia Najwitszej Maryi Panny Jzefowska 10, 37-610 Narol
   Tel.  16 631 75 53

    szczerbacz@tlen.pl
   www.narol.zamojskolubaczowska.pl

Odpust: 8 wrzenia
Liczba mieszkacw: 2900


Proboszcz: Ks. Czesaw Szczerba

Wikariusze: 
 • Ks. Franciszek Kocielski
 •        
  Do parafi nale ulice:   
  Do parafi nale miejscowosci: Kadubiska, ozy, Mynki, Narol, Narol Wie, Podlesina, Zagrody.

  Kocioy filialne: Podlesina

  Historia Parafii: 

  Miasto Narol, pooone nad rzek Tanew. Pocztkowo bya to osada zwana Florianw. Nazwa pochodzia od zaoyciela Floriana aszcza Nieledowskiego i jego maonki Katarzyny z Trzcieskich. Florianw zosta zaoony w r. 1596, w r. 1648 zniszczony przez Kozakw. Ludno przeniosa si nieco na zachd, zakadajc osiedle pod nazw Narol Miasto. W XVII w. Narol by wasnoci Silnickich, nastpnie Potockich, w po. XVIII w. Antoniego Dziewatowskiego, od r. 1753 do 1876 osiw, nastpnie Puzynw i w XX w. Korytkowskich. W r. 1914 zostao zniszczone przez Austriakw.

  Koci parafialny, pw. Narodzenia NMP. Pierwotnie drewniany, fundowany przez Floriana aszcza Nieledowskiego w r. 1595, znajdowa si na ?Zagrodach?. W r. 1758 wzniesiono na tym miejscu drewnian kaplic fund. przez kan. Jakuba Antoniego Krassowskiego. W miecie w r. 1610 Grzegorz aszcz ufundowa drewnian kaplic pw. w. Anny. Obecnie stoi na tym miejscu koci z lat: 1790-1804, fund. Feliksa Antoniego osia. W r. 1914 zniszczony, odbudowany w latach: 1915-1917, polichromowany w r. 1836 przez Teszeyre, odmalowany w r. 1957 i 2000. Pooony w zachodniej stronie Rynku, prezbiterium zwrcone na zachd, murowany, klasycystyczny, jednonawowy, z prezbiterium zamknitym pkolicie, opitym trzema szkarpami. Po obu stronach kocioa znajduj si dwie kaplice, w ksztacie kwadratu. W dolnej kondygnacji przedsionek. Wiea zwieczona hemem naladujcym dawny. Wewntrz ciany dzielone wertykalnie za pomoc filarw przyciennych, utworzonych z parzystych pilastrw, sklepienie kolebkowe z lunetami z r. 1916. Kaplice otwarte do nawy pkolistymi arkadami, zakrystia w absydzie prezbiterium za gwnym otarzem, chr muzyczny murowany, wsparty na dwch filarach. Zewntrz ciany kocioa rozczonkowane pilastrami toskaskimi, ciany kaplic lizenami. Wiea trzykondygnacyjna, w naroach poszczeglnych kondygnacji pilastry toskaskie, w rodku otwory okienne pkoliste, nad pierwsz kondygnacj od wsch. przyczek trjktny, w nim herb Dbrowa, hem wiey z blachy, baniasty z latarni. Dach blaszany, nad naw dwuspadowy, nad prezbiterium wielospadowy. Na elewacji wschodniej po obu stronach wiey woluty i wazony. Kaplica o sklepieniach kopulastych z latarniami, otarz gwny drewniany, polichromowany z obrazem MB Czstochowskiej i figurami w. App. Piotra i Pawa po bokach oraz bramki z elaza o cechach neogotyckich, sprowadzony w r. 1927 przez Jadwig Korytowsk z kocioa w. Marii Magdaleny we Lwowie. Organy z r. 1925 na nich herby: Dbrowa osiw, Oginiec Puzynw, i Mora Korytowskich. Chrzcilnica przykryta pokryw miedzian, empirowa z herbem osiw i monogramem FA. Dwa feretrony rokokowe. Obrazy z tyu gwnego otarza: MB Bolesnej, Joachima i Anny, malowane na ptnie, olejne, duych rozmiarw. Krucyfiks drewniany z XIX w. W kaplicach epitafia inskrypcyjne: 1. Marii Urszuli z Moszczaskich osiowej zm. w r. 1798, z czarnego marmuru z herbem Nacz z r. 1800, 2-5 nowsze z biaego marmuru: Tadeusza osia zm w r. 1859, Anieli z Konwackich osiowej zm. w r. 1875, Marii z osiw Puzyniny zm w r. 1879 i Rozalii z Suzinw Puzyniny zm w r. 1908. Wok kocioa mur kamienny, na murze po stronie pnocnej barokowe epitafium inskrypcyjne (wiersz) Ignacego Duszli zm. w r. 1778, w bramie po stronie pn prg z inskrypcj na kamieniu, od wsch. inkorporowana do muru dzwonnica z dwoma wzonami rokokowymi.

  B. Inne obiekty sakralne istniejce na terenie parafii:

  1. Koci filialny, pw. w. App. Piotra i Pawa, w Podlesinie, murowany, z r. 1995. Odpust: 29 VI

  2. Kapliczki przydrone: 1. w. Jana Nepomucena przy ul. Warszawskiej; 2. Figura w. Floriana z r. 1800, na wysokiej kolumnie, na skraju Rynku, od str. ul. Warszawskiej; 3. Kapliczka NMP Krlowej Polski w Narolu Wsi, z r. 1999; 4. Kapliczka w. Huberta z r. 1985; 5. Kaplica dworska, pw. Najwitszego Serca Pana Jezusa, przy ul. Warszawskiej

  C. Cmentarz parafialny, poza miastem, przy szosie: Narol - Beec.

  Odpusty:
  Narodzenia NMP (IX)
  w. Anny (26 VII)

  Powoania z terenu parafii: ks. Stanisw Marek, (Belgia), ks. Jerzy Rzeszowski, ks. Zygmunt Zuchowski, br Adam Surowiec (OFM), al. Mariusz Lasota (III rok. WSD), al. Artur Czstkiewicz (I rok WSD), s. Krystyna Pleskacz (FMM), s. Zofia Przednowek (FMM), s. Maria Zygarlicka (CSSF)

  Szkoy istniejce na terenie parafii: Gimnazjum w Narolu, Szkoa Podstawowa w Narolu


          

  2007 - 2015 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 67683950 gości / 16 on-line.                                              MP@awel         0.01 sek.