logo     
    


Wydarzenia w Diecezji
 29.11.2015
Msza ¶w. w rycie trydenckim- ¶w. Katarzyna Zamo¶ć godz. 18.30.


Diecezja

 Kalendarium Diecezji
 Jan Paweł II w Diecezji
 Prymas w Zamościu

Zglos_swoje_rekolekcje


Media Katolickie
Polecamy


Partnerzy


Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

Statystyka
Ostatnia aktualizacja strony:
19.10.2015 13:29

statystyka
    
Narol 
parafia pw.
 Narodzenia Naj¶więtszej Maryi Panny Józefowska 10, 37-610 Narol
   Tel.  16 631 75 53

    szczerbacz@tlen.pl
   www.narol.zamojskolubaczowska.pl

Odpust: 8 wrze¶nia
Liczba mieszkańców: 2900


Proboszcz: Ks. Czesław Szczerba

Wikariusze: 
 • Ks. Franciszek Ko¶cielski
 •        
  Do parafi należ± ulice:   
  Do parafi należ± miejscowosci: Kadłubiska, Łozy, Młynki, Narol, Narol Wie¶, Podlesina, Zagrody.

  Ko¶cioły filialne: Podlesina

  Historia Parafii: 

  Miasto Narol, położone nad rzek± Tanew. Pocz±tkowo była to osada zwana Florianów. Nazwa pochodziła od założyciela Floriana Łaszcza Nieledowskiego i jego małżonki Katarzyny z Trzcieńskich. Florianów został założony w r. 1596, w r. 1648 zniszczony przez Kozaków. Ludno¶ć przeniosła się nieco na zachód, zakładaj±c osiedle pod nazw± Narol Miasto. W XVII w. Narol był własno¶ci± Silnickich, następnie Potockich, w poł. XVIII w. Antoniego Dziewałtowskiego, od r. 1753 do 1876 Łosiów, następnie Puzynów i w XX w. Korytkowskich. W r. 1914 zostało zniszczone przez Austriaków.

  Ko¶ciół parafialny, pw. Narodzenia NMP. Pierwotnie drewniany, fundowany przez Floriana Łaszcza Nieledowskiego w r. 1595, znajdował się na ?Zagrodach?. W r. 1758 wzniesiono na tym miejscu drewnian± kaplicę fund. przez kan. Jakuba Antoniego Krassowskiego. W mie¶cie w r. 1610 Grzegorz Łaszcz ufundował drewnian± kaplicę pw. ¶w. Anny. Obecnie stoi na tym miejscu ko¶ciół z lat: 1790-1804, fund. Feliksa Antoniego Łosia. W r. 1914 zniszczony, odbudowany w latach: 1915-1917, polichromowany w r. 1836 przez Teszeyre, odmalowany w r. 1957 i 2000. Położony w zachodniej stronie Rynku, prezbiterium zwrócone na zachód, murowany, klasycystyczny, jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym półkoli¶cie, opiętym trzema szkarpami. Po obu stronach ko¶cioła znajduj± się dwie kaplice, w kształcie kwadratu. W dolnej kondygnacji przedsionek. Wieża zwieńczona hełmem na¶laduj±cym dawny. Wewn±trz ¶ciany dzielone wertykalnie za pomoc± filarów przy¶ciennych, utworzonych z parzystych pilastrów, sklepienie kolebkowe z lunetami z r. 1916. Kaplice otwarte do nawy półkolistymi arkadami, zakrystia w absydzie prezbiterium za głównym ołtarzem, chór muzyczny murowany, wsparty na dwóch filarach. Zewn±trz ¶ciany ko¶cioła rozczłonkowane pilastrami toskańskimi, ¶ciany kaplic lizenami. Wieża trzykondygnacyjna, w narożach poszczególnych kondygnacji pilastry toskańskie, w ¶rodku otwory okienne półkoliste, nad pierwsz± kondygnacj± od wsch. przyczółek trójk±tny, w nim herb D±browa, hełm wieży z blachy, baniasty z latarni±. Dach blaszany, nad naw± dwuspadowy, nad prezbiterium wielospadowy. Na elewacji wschodniej po obu stronach wieży woluty i wazony. Kaplica o sklepieniach kopulastych z latarniami, ołtarz główny drewniany, polichromowany z obrazem MB Częstochowskiej i figurami ¶w. App. Piotra i Pawła po bokach oraz bramki z żelaza o cechach neogotyckich, sprowadzony w r. 1927 przez Jadwigę Korytowsk± z ko¶cioła ¶w. Marii Magdaleny we Lwowie. Organy z r. 1925 na nich herby: D±browa Łosiów, Oginiec Puzynów, i Mora Korytowskich. Chrzcilnica przykryta pokryw± miedzian±, empirowa z herbem Łosiów i monogramem FAŁ. Dwa feretrony rokokowe. Obrazy z tyłu głównego ołtarza: MB Bolesnej, Joachima i Anny, malowane na płótnie, olejne, dużych rozmiarów. Krucyfiks drewniany z XIX w. W kaplicach epitafia inskrypcyjne: 1. Marii Urszuli z Moszczańskich Łosiowej zm. w r. 1798, z czarnego marmuru z herbem Nałęcz z r. 1800, 2-5 nowsze z białego marmuru: Tadeusza Łosia zm w r. 1859, Anieli z Konwackich Łosiowej zm. w r. 1875, Marii z Łosiów Puzyniny zm w r. 1879 i Rozalii z Suzinów Puzyniny zm w r. 1908. Wokół ko¶cioła mur kamienny, na murze po stronie północnej barokowe epitafium inskrypcyjne (wiersz) Ignacego Duszli zm. w r. 1778, w bramie po stronie płn próg z inskrypcj± na kamieniu, od wsch. inkorporowana do muru dzwonnica z dwoma wzonami rokokowymi.

  B. Inne obiekty sakralne istniej±ce na terenie parafii:

  1. Ko¶ciół filialny, pw. ¶w. App. Piotra i Pawła, w Podlesinie, murowany, z r. 1995. Odpust: 29 VI

  2. Kapliczki przydrożne: 1. ¦w. Jana Nepomucena przy ul. Warszawskiej; 2. Figura ¶w. Floriana z r. 1800, na wysokiej kolumnie, na skraju Rynku, od str. ul. Warszawskiej; 3. Kapliczka NMP Królowej Polski w Narolu Wsi, z r. 1999; 4. Kapliczka ¶w. Huberta z r. 1985; 5. Kaplica dworska, pw. Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa, przy ul. Warszawskiej

  C. Cmentarz parafialny, poza miastem, przy szosie: Narol - Bełżec.

  Odpusty:
  Narodzenia NMP (IX)
  ¦w. Anny (26 VII)

  Powołania z terenu parafii: ks. Stanisł±w Marek, (Belgia), ks. Jerzy Rzeszowski, ks. Zygmunt Zuchowski, br Adam Surowiec (OFM), al. Mariusz Lasota (III rok. WSD), al. Artur Cz±stkiewicz (I rok WSD), s. Krystyna Pleskacz (FMM), s. Zofia Przednowek (FMM), s. Maria Zygarlicka (CSSF)

  Szkoły istniej±ce na terenie parafii: Gimnazjum w Narolu, Szkoła Podstawowa w Narolu


          

  2007 - 2015 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 77885248 gości / 22 on-line.                                              MP@awel         0.02 sek.