logo     
      Pro¶ba do Księży Proboszczów o podanie w ramach ogłoszeń parafialnych

            Zbliża się dzień 11. lutego, wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, który od 26 lat, z inicjatywy ¶w. Jana Pawła II, obchodzony jest jako ¦wiatowy Dzień Chorych. W tym roku papież Franciszek w okoliczno¶ciowym orędziu napisał: „Duszpasterstwo służby zdrowia jest i zawsze pozostanie niezbędnym i istotnym zadaniem, które należy realizować z wci±ż nowym zapałem.... Dlatego  wszyscy, którzy angażuj± się w opiekę nad chorymi, uczestnicz± w tej misji Ko¶cioła. Jest to wspólna odpowiedzialno¶ć – i dodał jeszcze na koniec – Maryi, Matce czuło¶ci, pragniemy powierzyć wszystkich chorych na ciele i duchu, aby umacniała ich nadzieję. Pro¶my J± także, aby nam pomagała być otwartymi na chorych braci”.
           Wszystkich chorych zapraszamy do udziału w Diecezjalnym Dniu Chorych, który w naszej diecezji odbędzie się 3 lutego 2018 r. 
             O godz. 11.00 tego dnia w parafii pw. ¶w. Michała Archanioła w Zamo¶ciu celebrowana będzie uroczysta Eucharystia w intencji chorych. Zapraszamy również do organizowania podobnych nabożeństw dla chorych w naszych parafiach.
           W dniach 26-27 maja 2018 r. odbędzie się 94. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasn± Górę, której organizatorami będ± ¶rodowiska służby zdrowia z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Diecezji Rzeszowskiej i Archidiecezji Przemyskiej. W zwi±zku z tym, w ramach duchowego przygotowania do pielgrzymki, w poszczególnych diecezjach dokona się peregrynacja relikwii bł. lekarki s. Ewy Noiszewskiej i bł. pielęgniarki s. Marty Wieckiej oraz obrazu przedstawiaj±cego błogosławionych, sługi Boże oraz kandydatów na ołtarze – czyli szlachetnych Polaków, zwi±zanych ze ¶rodowiskiem polskiej służby zdrowia. Relikwie i Obraz będ± nawiedzać kaplice szpitalne, domy pomocy społecznej i hospicjum naszej diecezji w dniach od 5 lutego 2018 r. do 25 maja 2018 r. według ustalonego porz±dku.
            Zapraszamy całe ¶rodowisko medyczne naszej diecezji do przeżywania tych wydarzeń, jako okazji do ufnej modlitwy, integracji oraz mobilizacji do wytrwałej służby wobec potrzebuj±cych.
            Z pamięci± w modlitwie i błogosławieństwem

 

        + Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

 

            Ks. Czesław Koraszyński
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia


Wydrukuj artykułDrukuj
zj, 25 stycznia 2018
przeczytano: 992Przeczytaj także...
 » Pielgrzymka do Ziemi ¦więtej
 » 25 lutego – Niedziela „Ad Gentes”
 » Pro¶ba od Wspólnoty Neokatechumenalnej
 » Zasady organizowania rekolekcji szkolnych
 » 23. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM
 » Krajowa Sesja KSM i Zlot w Częstochowie
 » 23 lutego Dniem Modlitwy i Postu o Pokój
 » Zapraszamy do lektury Tygodnika Katolickiego „Niedziela” Nr 7 na 18 II 2018 r.
 » KURIA NIECZYNNA
 » ORĘDZIE OJCA ¦WIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2018 ROKU


   Wydarzenia w Diecezji
 23.02.2018
Dzień modlitwy i postu w intencji pokoju na ¶wiecie

 23.02 - 25.02 2018
Rekolekcje dla młodzieży licealnej w Łabuniach

 23.02.2018
Ekstremalna Droga Krzyżowa - rejon Hrubieszów

 24.02.2018
Spotkanie ewangelizacyjne w Wożuczynie

 25.02.2018
Dzień modlitwy, postu i solidarno¶ci z misjonarzami
ŚDM KRAKÓW 2016MEDIA DIECEZJALNE

JAN PAWEŁ II W DIECEZJIPOLECAMY


    
Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

2007 - 2018 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 100357274 gości / 17 on-line.                                              MP@awel         0.01 sek.