logo     
      I niedziela Adwentu rok B

Intencja diecezjalna na grudzień

 

Módlmy się o dobre przeżycie czasu adwentu w naszych parafiach. Prośmy o to, aby był to czas odnowienia w sobie Bożego synostwa i ściślejszego zjednoczenia się z Chrystusem oraz odkrywania parafii jako wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary.

 

Wprowadzenie do liturgii:

 

W I niedzielę Adwentu zgromadzeni wokół stołów Słowa i Eucharystii pragniemy posilać się darami, jakie ofiaruje nam Ten, który przyjdzie, aby zbawić lud swój. Rozpoczynając nowy rok duszpasterski Kościół stawia nam przed oczami obraz, który dotyczy całego naszego życia, a mianowicie obraz Sądu Ostatecznego, gdy Pan powtórnie przyjdzie. Chcemy kroczyć drogą sprawiedliwości i poprzez pełnienie czynów miłości dobrze przygotować się na Jego przyjście. Bądźmy więc uważni i czujni, bo nie wiemy, kiedy czas ten nadejdzie.

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy w kościele w Polsce dwuletni program duszpasterski pod hasłem: „Duch, który umacnia miłość …”. W tym roku będziemy na nowo odkrywali Osobę i dary Ducha Świętego. Myślą przewodnią będą słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2, 4).

Dzisiaj przeżywamy również pierwszą niedzielę miesiąca. Dlatego też chcemy się modlić w intencji nasze diecezji z racji jubileuszu 25-lecia jej powstania. Dziękując za wszelkie łaski, którymi zostaliśmy obdarzeni, módlmy się o dobre przeżycie czasu adwentu w naszych parafiach. Prośmy o to, aby był to czas odnowienia w sobie Bożego synostwa i odkrywania własnej tożsamości chrześcijańskiej. Módlmy się o ściślejsze zjednoczenie się z Chrystusem oraz odkrywanie parafii jako wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary.

 

Modlitwa powszechna

Trwając w radosnym oczekiwaniu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, polecajmy dobremu Bogu nasze intencje:

 

  1. Módlmy się za Kościół, aby wezwany do służby, wiernie trwał na straży depozytu wiary i moralności chrześcijańskiej. Ciebie prosimy
  2. Módlmy się za papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby jako współcześni uczniowie Pana, obdarzeni światłem Ducha Świętego, świadectwem swego życia wskazywali innym drogę do stołu słowa i stołu Chleba. Ciebie prosimy
  3. Módlmy się za sprawujących władzę, aby pamiętali, że zostali wybrani, aby służyć i troszczyć się o dobro wszystkich obywateli. Ciebie prosimy
  4. Módlmy się o dobre przeżycie czasu adwentu, aby był to czas odnowienie w sobie Bożego synostwa i odkrywania parafii jako wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary. Ciebie prosimy
  5. Módlmy się za zmarłych, aby wszczepieni przez chrzest w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, z Nim przeszli ze śmierci do życia. Ciebie prosimy
  6. Módlmy się za nas samych o radość z wiary, abyśmy nigdy nie zapomnieli, że staliśmy się świątynią Ducha Świętego. Ciebie prosimy

     

Wszechmogący Boże, przyjmij nasze pokorne prośby i spraw, aby pełne nadziei oczekiwanie i ufna modlitwa należycie nas przygotowały do przeżycia tajemnicy Wcielenia Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen


Wydrukuj artykułDrukuj
zj, 30 listopada 2017
przeczytano: 1761Przeczytaj także...
 » Pielgrzymka do Ziemi Świętej
 » 25 lutego – Niedziela „Ad Gentes”
 » Prośba od Wspólnoty Neokatechumenalnej
 » Zasady organizowania rekolekcji szkolnych
 » 23. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM
 » Krajowa Sesja KSM i Zlot w Częstochowie
 » 23 lutego Dniem Modlitwy i Postu o Pokój
 » Zapraszamy do lektury Tygodnika Katolickiego „Niedziela” Nr 7 na 18 II 2018 r.
 » KURIA NIECZYNNA
 » ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2018 ROKU


   Wydarzenia w Diecezji
 25.02.2018
Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami

 01.03.2018
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 13.03.2018
Rocznica wyboru papieża Franciszka

 15.03.2018
Konferencja Księży Dziekanów

 18.03.2018
Krucjata różańcowa za Ojczyznę
ŚDM KRAKÓW 2016MEDIA DIECEZJALNE

JAN PAWEŁ II W DIECEZJIPOLECAMY


    
Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

2007 - 2018 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 100375678 gości / 17 on-line.                                              MP@awel         0.01 sek.