logo     
      Akcja „Zatrzymaj Aborcję”

Akcja „Zatrzymaj Aborcję” jest inicjatyw± ustawodawcz± obywateli. Polega na tym, że zbiera się podpisy pod przygotowanym projektem ustawy. Jej inicjatorem jest Fundacja Życie i Rodzina. Termin zbierania podpisów obejmuje 3 miesi±ce od momentu zatwierdzenia przez Marszałka Sejmu komitetu inicjatywy (zostanie ogłoszony do końca wrze¶nia).

Projekt zakłada usunięcie możliwo¶ci zabicia dziecka ze względu na podejrzenie niepełnosprawno¶ci b±dĽ choroby (tzw. aborcja eugeniczna). W 2015 roku z wymienionej przyczyny zabito w Polsce legalnie 1000 dzieci. Aborcje eugeniczne s± najbardziej brutalne ze wszystkich aborcji – wykonywane na dużych i znacznie rozwiniętych dzieciach – w 4, 5 i 6 miesi±cu ci±ży i stanowi± około 90% wszystkich aborcji w naszym kraju.

Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się z projektem i wyraziła poparcie dla niego na 376. zebraniu plenarnym w Zakopanem.

Za wiedz± i zgod± Ks. Biskupa Mariana Rojka, koordynatorem diecezjalnym z ramienia fundacji w diecezji zamojsko-lubaczowskiej jest pani Ewa Monastyrska – korespondentka Katolickiego Radia Zamo¶ć. Ona zgłosi się z propozycj± przeprowadzenia tej akcji do proboszczów naszej diecezji. Prosimy o zaangażowanie także Ruchów katolickich w przeprowadzeniu tej akcji w poszczególnych parafiach. W zbiórkę na szczeblu diecezjalnym jest również zaangażowany ks. Krystian Bordzań- dyrektor Katolickiego Radia Zamo¶ć.

Pełnomocnikiem komitetu jest Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina. Akcji udzieliło poparcia wiele ruchów i instytucji, m.in. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia (A. Zięba, P. Wosicki), Humane Life International (E. Kowalewska), czy One Of Us.

Szczegóły także na stronie: http://zycierodzina.pl/zatrzymaj-aborcje/

 

Ks. Krystian Bordzań

dyrektor Katolickiego Radia Zamo¶ć


Wydrukuj artykułDrukuj
zj, 15 wrze¶nia 2017
przeczytano: 712Przeczytaj także...
 » Zapraszamy do lektury Tygodnika Katolickiego „Niedziela” Nr 51 na 17 XII 2017 r.
 » Spotkanie przed¶wi±teczne z Biskupem Diecezjalnym
 » Życzenia Księży Biskupów na Boże Narodzenie i Nowy Rok
 » Rekolekcje dla rolników
 » Władza, pieni±dze i rozwój osobisty - męski punkt widzenia
 » Droga do Miłosierdzia
 » Słowo Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka
 » Zmarła Janina Zaręba (l. 92) - mama ks. Kazimierza Zaręby proboszcza parafii Rudnik (Archidiecezja Lubelska), pochodz±cego z parafii Aleksandrów
 » Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Ko¶ciołowi na Wschodzie
 » Folder na wizytę kolędow±


   Wydarzenia w DiecezjiŚDM KRAKÓW 2016MEDIA DIECEZJALNE

JAN PAWEŁ II W DIECEZJIPOLECAMY


    
Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

2007 - 2017 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 99309332 gości / 22 on-line.                                              MP@awel         0.01 sek.