logo     
      Informacja o misji kanonicznej do nauczania religii w szkole

Uprzejmie przypominam, że w związku z reorganizacją od 1 września 2017 r. sieci szkół, katecheci  pracujących w ,,nowych szkołach” powinni posiadać skierowanie do nauczania religii (misję kanoniczną) do konkretnej szkoły (na skierowaniu powinna być podana pełna nazwa szkoły). ,,Szkoła zatrudnia nauczyciela religii (…) wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola lub szkoły”, por. § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) Dotyczy to katechetów świeckich i duchownych.

Dlatego proszę Księży Proboszczów o złożenie jak najprędzej w Wydziale Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu prośby o ,,uaktualnienie” misji kanonicznej dla nauczycieli religii, jeśli zachodzi taka konieczność.  Wzór prośby  o wydanie misji znajduje się w Diecezjalnym Informatorze Katechetycznym oraz na stronie Wydziału. Jeśli w Wydziale do tej pory nie zostały złożone kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje katechetów do nauczania religii w danym typie szkół (kopia dyplomu ukończenia studiów), należy do wniosku o wydanie skierowania dołączyć te kopie. Od 1 września 2016 roku obowiązuje nowe Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii. Jest ono opublikowane w Diecezjalnym Informatorze Katechetycznym nr 7 (2016/2017) na stronach 19-24 oraz na stronie internetowej https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/60531113700-1.pdf.

 

Ks. dr Robert Strus

Dyrektor WNiWK


Wydrukuj artykułDrukuj
zj, 9 sierpnia 2017
przeczytano: 728Przeczytaj także...
 » Komunikat Konferencji Episkopatu Polski
 » Słowo Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka z racji dożynek
 » Aktualne dane teleadresowe do ADRESOWNIKA
 » Słowo Biskupa Mariana Rojka zapraszające na rekolekcje ewangelizacyjne „Jezus na Wschodzie”
 » Zmarła Regina Soniak (l. 84) - mama ks. Dariusza Soniaka, proboszcza parafii Nielisz
 » Informacja o misji kanonicznej do nauczania religii w szkole
 » Rekolekcje kapłańskie w 2017 r.
 » Zmarła Wanda Godzisz (l. 87) - mama ks. kan. Józefa Godzisza
 » Słowo Biskupa Mariana Rojka dotyczące organizowania spotkań kulturalno-religijnych na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
 » Apel Przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień 2017 – miesiąc abstynencji


   

Wydarzenia w DiecezjiŚDM KRAKÓW 2016MEDIA DIECEZJALNE

JAN PAWEŁ II W DIECEZJIPOLECAMY


    
Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

2007 - 2017 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 97372003 gości / 14 on-line.                                              MP@awel         0.02 sek.