logo     
      Korekta kalendarza liturgicznego

Na podstawie numeru 59 Ogólnych norm roku liturgicznego i kalendarza wskazuj±cym na pierwszeństwo dni liturgicznych oraz numeru 61 stanowi±cym, że „Je¶li w tym samym dniu zbiegaj± się II Nieszpory dnia bież±cego oraz I Nieszpory dnia następnego, to pierwszeństwo maj± Nieszpory tego obchodu liturgicznego, który w Tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych zajmuj± wyższe miejsce. Gdy obydwa obchody s± równe stopniem, pierwszeństwo maj± Nieszpory dnia bież±cego”  dnia 23 czerwca obowi±zuje następuj±cy porz±dek:

 


Wydrukuj artykułDrukuj
zj, 12 czerwca 2017
przeczytano: 1493Przeczytaj także...
 » Słowo Biskupa Mariana Rojka dotycz±ce organizowania spotkań kulturalno-religijnych na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
 » Aktualne dane teleadresowe do ADRESOWNIKA
 » NABOŻEŃSTWO POWITANIA KRZYŻA ¦WIĘTEGO – PROGRAM
 » Szkolenie dla diakonów i księży do pięciu lat po ¶więceniach z zakresu wyst±pień publicznych
 » Memoriał im. ¶p. Ks. Zbigniewa Antosza w piłce nożnej
 » Zmarł Andrzej Maciołek (l. 49) - brat ks. Michała Maciołka, kanclerza Kurii Diecezjalnej w Zamo¶ciu i ks. Mariana Maciołka, wikariusza parafii pw. ¶w. Stanisława Bpa w Lubaczowie
 » III RODZINNY SPORTOWY PIKNIK Z MY¦Lˇ O MISJONARZACH W GRODZIE POSADÓW
 » Zaproszenie na doroczny odpust ku czci ¶w. Marii Magdaleny w Biłgoraju
 » 10 rocznica ¶mierci ks. Zbigniewa Antosza
 » Melodia prefacji o ¶w. Marii Magdalenie


   

Wydarzenia w DiecezjiŚDM KRAKÓW 2016MEDIA DIECEZJALNE

JAN PAWEŁ II W DIECEZJIPOLECAMY


    
Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

2007 - 2017 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 97108644 gości / 11 on-line.                                              MP@awel         0.02 sek.