logo     
      36. Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa TrzeĽwo¶ci na Jasn± Górę

36. Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa TrzeĽwo¶ci na Jasn± Górę
w roku Narodowego Kongresu TrzeĽwo¶ci
17–18 czerwca 2017 r.

 

Wolni w Chrystusie

Modlimy się o wolno¶ć od nałogów, o przemianę, uzdrowienie rodzin i wszystkich uzależnionych.

Program obejmuje:

  • 17 czerwca 2017 roku, sobota: DZIEŃ PRZEMIANY SERCSzczyt Jasnogórski

zawi±zanie wspólnoty, modlitwa i przywitanie pielgrzymów

prezentacja diecezji polskich i polonijnych wraz z ich pielgrzymami

¶wiadectwa wyzwolenia i uzdrowienia, prezentacje dzieł trzeĽwo¶ciowych

Msza ¦więta, wręczenie statuetek ¶w. Jana Chrzciciela

konferencja ks. dr Marka Dziewieckiego Jak kochać osoby uzależnione, by odzyskały wolno¶ć?

Koronka do Miłosierdzia. Występy zespołów muzyczno-wokalnych

Apel Jasnogórski (uczestnictwo przed Szczytem Jasnogórskim); po Apelu Jasnogórskim występy zespołów muzyczno-wokalnych

Całonocne czuwanie przed Naj¶więtszym Sakramentem w Bazylice Jasnogórskiej – o uwolnienie od grzesznych zniewoleń dla wszystkich Polaków, o pokój i miło¶ć w rodzinach. Zakończenie 5.00 rano

  • 18 czerwca 2017 roku, niedziela: KU TRZE¬WO¦CI NARODUSzczyt Jasnogórski

Droga Krzyżowa

konferencje:

Ks. dr Marek Dziewiecki: TrzeĽwo¶ć fundamentem życia chrze¶cijańskiego

Ks. dr hab. Grzegorz Polok: Droga do wolno¶ci

Występy zespołów.

Uroczysta Msza ¦więta pielgrzymkowa – przewodniczy Metropolita GnieĽnieński, Prymas Polski Abp Wojciech Polak i wręcza listy z przesłaniem kongresowym i medale pami±tkowe Diecezjalnym Duszpasterzom TrzeĽwo¶ci, Zakonnym Referentom TrzeĽwo¶ci

Przekazanie Sztandaru: Metropolia Gdańska przekazuje sztandar Metropolii Warszawskiej

Akt oddania się Maryi, Królowej Polski.


Wydrukuj artykułDrukuj
zj, 8 czerwca 2017
przeczytano: 252Przeczytaj także...
 » Słowo Biskupa Mariana Rojka dotycz±ce organizowania spotkań kulturalno-religijnych na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
 » Aktualne dane teleadresowe do ADRESOWNIKA
 » NABOŻEŃSTWO POWITANIA KRZYŻA ¦WIĘTEGO – PROGRAM
 » Szkolenie dla diakonów i księży do pięciu lat po ¶więceniach z zakresu wyst±pień publicznych
 » Memoriał im. ¶p. Ks. Zbigniewa Antosza w piłce nożnej
 » Zmarł Andrzej Maciołek (l. 49) - brat ks. Michała Maciołka, kanclerza Kurii Diecezjalnej w Zamo¶ciu i ks. Mariana Maciołka, wikariusza parafii pw. ¶w. Stanisława Bpa w Lubaczowie
 » III RODZINNY SPORTOWY PIKNIK Z MY¦Lˇ O MISJONARZACH W GRODZIE POSADÓW
 » Zaproszenie na doroczny odpust ku czci ¶w. Marii Magdaleny w Biłgoraju
 » 10 rocznica ¶mierci ks. Zbigniewa Antosza
 » Melodia prefacji o ¶w. Marii Magdalenie


   

Wydarzenia w DiecezjiŚDM KRAKÓW 2016MEDIA DIECEZJALNE

JAN PAWEŁ II W DIECEZJIPOLECAMY


    
Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

2007 - 2017 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 97117502 gości / 17 on-line.                                              MP@awel         0.02 sek.