logo     
      Dekret wprowadzaj±cy modlitwę za dzieła ewangelizacji i o ¶więto¶ć kapłanów

                                                                                                                              Zamo¶ć, 2 czerwca 2017 r.

L.dz. 177/Gł/17

 

 

                           Dekret wprowadzaj±cy modlitwę za dzieła ewangelizacji i o ¶więto¶ć kapłanów

 

Ko¶ciół Zamojsko-Lubaczowski, wdzięczny Bogu za Jubileusz 25-lecia swego istnienia, podejmuje dzieło rekolekcji ewangelizacyjnych dla odnowienia i umocnienia wiary, nadziei oraz miło¶ci w sercach kapłanów i wiernych ¶wieckich:

Peregrynacja Wielkopi±tkowego Krzyża ¶w. Jana Pawła II jest okazj± do trzydniowych rekolekcji w każdej parafii, a w okresie wakacyjnym odbęd± się dwa bardzo istotne wydarzenia: Diecezjalne Rekolekcje „Jezus na Wschodzie” – 26 sierpnia 2017 r. na stadionie OSiR w Zamo¶ciu i rekolekcje dla wszystkich kapłanów naszej diecezji – od 27 do 31 sierpnia 2017 r. w Krasnobrodzie. Duchowymi przewodnikami w obydwu tych wydarzeniach będ± brazylijscy misjonarze o. Antonello Cadeddu i o. Enrique Porcu.

Aby wspomniane dzieła duchowe przebiegały zgodnie z wol± Boż± i pod natchnieniem Ducha ¦więtego oraz przyniosły błogosławione owoce, postanawiam, że we wszystkich wspólnotach parafialnych naszej diecezji, pocz±wszy od 8 czerwca 2017 r. (¦więto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana) aż do zakończenia obchodów Jubileuszu, tj. do dnia 25 marca 2018 r. (Niedziela Palmowa) podczas każdej Eucharystii (przed błogosławieństwem) odmawiać będziemy modlitwę: „Pod Twoj±  obronę”, polecaj±c Matce Odkupiciela wydarzenia jubileuszowe, wszystkie dzieła ewangelizacji w naszej diecezji oraz sprawę ¶więto¶ci naszych kapłanów.

Z pasterskim błogosławieństwem

 

                                                                                                                                           †  Marian Rojek
                                                                                                                                  
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

Ks.  Michał Maciołek
        
Kanclerz

 


pobierz DEKRET.pdf


Wydrukuj artykułDrukuj
zj, 11 czerwca 2017
przeczytano: 2437Przeczytaj także...
 » Memoriał im. ¶p. Ks. Zbigniewa Antosza w piłce nożnej
 » Zmarł Andrzej Maciołek (l. 49) - brat ks. Michała Maciołka, kanclerza Kurii Diecezjalnej w Zamo¶ciu i ks. Mariana Maciołka, wikariusza parafii pw. ¶w. Stanisława Bpa w Lubaczowie
 » III RODZINNY SPORTOWY PIKNIK Z MY¦Lˇ O MISJONARZACH W GRODZIE POSADÓW
 » Zaproszenie na doroczny odpust ku czci ¶w. Marii Magdaleny w Biłgoraju
 » Słowo Biskupa Mariana Rojka dotycz±ce organizowania spotkań kulturalno-religijnych na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
 » 10 rocznica ¶mierci ks. Zbigniewa Antosza
 » Aktualne dane teleadresowe do ADRESOWNIKA
 » Melodia prefacji o ¶w. Marii Magdalenie
 » Szkolenie dla diakonów i księży do pięciu lat po ¶więceniach z zakresu wyst±pień publicznych
 » Pielgrzymka Rodzin do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim


   

Wydarzenia w DiecezjiŚDM KRAKÓW 2016MEDIA DIECEZJALNE

JAN PAWEŁ II W DIECEZJIPOLECAMY


    
Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

2007 - 2017 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 97065303 gości / 13 on-line.                                              MP@awel         0.01 sek.