logo     
      Rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego naszej Diecezji

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie rozpoczyna od 1 czerwca rekrutację na nowy rok akademicki, która potrwa do 6 lipca. Kandydaci, którzy zdali egzamin dojrzało¶ci i kierowani nadprzyrodzon± motywacj±, chc± wst±pić do seminarium, składaj± następuj±ce dokumenty:

-własnoręcznie napisane podanie ze zdjęciem i życiorysem
-¶wiadectwo chrztu z adnotacj± o bierzmowaniu
-opinia proboszcza
-opinia katechety
-kserokopia dowodu osobistego

Pierwszym etapem rekrutacji jest rozmowa z rektorem seminarium. Na rozmowę należy umówić się telefonicznie (tel. 81 744 47 84) lub przez pocztę elektroniczn±: wsd@zamojskolubaczowska.pl.

Więcej informacji na stronie seminarium wsd.zamojskolubaczowska.pl i na seminaryjnym profilu Facebooka.

Ks. Jarosław Przytuła
rektor WSD


Wydrukuj artykułDrukuj
zj, 12 czerwca 2017
przeczytano: 1712Przeczytaj także...
 » Słowo Biskupa Mariana Rojka dotycz±ce organizowania spotkań kulturalno-religijnych na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
 » Aktualne dane teleadresowe do ADRESOWNIKA
 » NABOŻEŃSTWO POWITANIA KRZYŻA ¦WIĘTEGO – PROGRAM
 » Szkolenie dla diakonów i księży do pięciu lat po ¶więceniach z zakresu wyst±pień publicznych
 » Memoriał im. ¶p. Ks. Zbigniewa Antosza w piłce nożnej
 » Zmarł Andrzej Maciołek (l. 49) - brat ks. Michała Maciołka, kanclerza Kurii Diecezjalnej w Zamo¶ciu i ks. Mariana Maciołka, wikariusza parafii pw. ¶w. Stanisława Bpa w Lubaczowie
 » III RODZINNY SPORTOWY PIKNIK Z MY¦Lˇ O MISJONARZACH W GRODZIE POSADÓW
 » Zaproszenie na doroczny odpust ku czci ¶w. Marii Magdaleny w Biłgoraju
 » 10 rocznica ¶mierci ks. Zbigniewa Antosza
 » Melodia prefacji o ¶w. Marii Magdalenie


   

Wydarzenia w DiecezjiŚDM KRAKÓW 2016MEDIA DIECEZJALNE

JAN PAWEŁ II W DIECEZJIPOLECAMY


    
Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

2007 - 2017 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 97098751 gości / 20 on-line.                                              MP@awel         0.02 sek.