logo     
      Intencje modlitewne Kół Żywego Różańca na maj i Rok Jubileuszowy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

W zwi±zku ze zbliżaj±c± się pierwsz± niedziel± maja i zmian± tajemnic różańcowych, bardzo prosimy o przekazanie Kołom Żywego Różańca w parafiach pro¶by o intensywn± i ofiarn± modlitwę w intencji wydarzeń jubileuszowych w diecezji, w sposób szczególny za rekolekcje z ojcami Enrique i Antonello na stadionie OSiR w Zamo¶ciu (26 sierpnia) i rekolekcji kapłańskich w Krasnobrodzie (28-21 sierpnia). Ta intencja niech obowi±zuje przez cały czas trwania jubileuszu diecezji, do 13 paĽdziernika 2017 r.

Bardzo prosimy zwłaszcza chorych, starszych, aby do modlitwy doł±czyli swoje cierpienia i ofiarowali je wła¶nie w tej intencji. Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy natomiast, by w miarę możliwo¶ci do modlitwy doł±czyli swoje posty i umartwienia, aby przez drogę pokuty przygotowali serca tak ¶wieckich, jak i kapłanów na łaski zwi±zane z jubileuszem diecezji i rekolekcjami.

Niech Bóg wynagrodzi każdy trud, a Maryja - Matka Odkupiciela otacza nas swoj± Matczyn± opiek±!

 

 

ks. Julian Brzezicki
Diecezjalny Moderator Kół Żywego Różańca

ks. Piotr Spyra
Sekretarz Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

Wydrukuj artykułDrukuj
zj, 27 kwietnia 2017
przeczytano: 747Przeczytaj także...
 » Słowo Biskupa Mariana Rojka dotycz±ce organizowania spotkań kulturalno-religijnych na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
 » Aktualne dane teleadresowe do ADRESOWNIKA
 » NABOŻEŃSTWO POWITANIA KRZYŻA ¦WIĘTEGO – PROGRAM
 » Szkolenie dla diakonów i księży do pięciu lat po ¶więceniach z zakresu wyst±pień publicznych
 » Memoriał im. ¶p. Ks. Zbigniewa Antosza w piłce nożnej
 » Zmarł Andrzej Maciołek (l. 49) - brat ks. Michała Maciołka, kanclerza Kurii Diecezjalnej w Zamo¶ciu i ks. Mariana Maciołka, wikariusza parafii pw. ¶w. Stanisława Bpa w Lubaczowie
 » III RODZINNY SPORTOWY PIKNIK Z MY¦Lˇ O MISJONARZACH W GRODZIE POSADÓW
 » Zaproszenie na doroczny odpust ku czci ¶w. Marii Magdaleny w Biłgoraju
 » 10 rocznica ¶mierci ks. Zbigniewa Antosza
 » Melodia prefacji o ¶w. Marii Magdalenie


   

Wydarzenia w DiecezjiŚDM KRAKÓW 2016MEDIA DIECEZJALNE

JAN PAWEŁ II W DIECEZJIPOLECAMY


    
Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

2007 - 2017 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 97112856 gości / 10 on-line.                                              MP@awel         0.02 sek.