logo     
      DEKRET

Zamo¶ć, 3 kwietnia 2017 r.
L.dz. 97/Gł/17

 

DEKRET
dotycz±cy obowi±zywania
Programów nauczania religii i podręczników
w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

 

Podstawa prawna:

  1. Dyrektorium katechetyczne Ko¶cioła katolickiego w Polsce, nr 96.
  2. § 1 Regulaminu zatwierdzania programów nauczania i podręczników w szkolnym nauczaniu religii dzieci i młodzieży uchwalonego przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w dniu 20 IX 2001 r.

 

§1. 
W przedszkolach i szkołach na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej obowi±zuje Podstawa programowa katechezy Ko¶cioła katolickiego w Polsce z dnia 8 marca 2010 r.

§ 2.
Program nauczania religii z dnia 9 czerwca 2010 r. oraz programy zatwierdzone na podstawie Podstawy programowej katechezy Ko¶cioła katolickiego w Polsce, o której mowa w § 1, obowi±zuj± do czasu uchylenia ich przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Dotyczy to również podręczników, poradników metodycznych i innych materiałów dydaktycznych.

§ 3. 
Wybór podręczników do nauczania religii, poradników metodycznych i innych materiałów dydaktycznych pozostawia się nauczycielom religii. Katecheci mog± wybrać podręczniki spo¶ród podręczników do nauczania religii, które zostały zatwierdzone do użytku szkolnego na lekcjach religii na terenie całej Polski, otrzymały numer i zostały wpisane do wykazu podręczników przez Przewodnicz±cego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Zaleca się, aby w danej szkole na tym samym etapie edukacyjnym obowi±zywały te same podręczniki.

§ 4. 
1. Od roku szkolnego 2017/18 w klasie VII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy I gimnazjum.
2. Od roku szkolnego 2018/19 w klasie VIII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy II gimnazjum.
3. Od roku szkolnego 2019/20 w klasach I szkół ponadpodstawowych stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy III gimnazjum.

§ 5. 
Dekret wchodzi w życie od pocz±tku roku szkolnego 2017/18.

 

† Marian Rojek
Biskup

Ks. Michał Maciołek
Kanclerz


Wydrukuj artykułDrukuj
zj, 3 kwietnia 2017
przeczytano: 1275Przeczytaj także...
 » Plan pracy Kurii w pierwszym tygodniu maja
 » Krzyże misyjne dla bierzmowanych
 » Obierz Kurs na Nowe Życie
 » Intencje modlitewne Kół Żywego Różańca na maj i Rok Jubileuszowy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
 » 30 kwietnia 2017 r. – ofiary składane do puszek jako wyraz solidarno¶ci z narodem syryjskim
 » Zmarła Pani Weronika Baraniak (l. 82) – wieloletnia kucharka w Wyższym Seminarium Duchownym naszej Diecezji w Lublinie
 » 25 lecie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
 » Nasi kapłani ci±gle w czołówce
 » Zmarł Jan Zarosa - ojciec ks. Stanisława Zarosy SAC - pochodz±cego z parafii w Oleszycach
 » Informacja dla Księży Kanoników Kapituły Katedralnej


   

Wydarzenia w Diecezji
 28.04 - 30.04 2017
Kurs Jan w Zamo¶ciu

 29.04.2017
Msza ¶w. za zmarłych policjantów w katedrze zamojskiej

 29.04.2017
Acies Legionu Maryi w Grabowcu

 29.04 - 30.04 2017
Pielgrzymka Transportowców na Jasn± Górę

 30.04.2017
Imieniny Pasterza Diecezji Biskupa Mariana Rojka
ŚDM KRAKÓW 2016MEDIA DIECEZJALNE

JAN PAWEŁ II W DIECEZJIPOLECAMY


    
Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

2007 - 2017 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 95928691 gości / 14 on-line.                                              MP@awel         0.03 sek.