logo     
      Adoracja do wykorzystania w parafiach – marzec 2014

Adoracja do wykorzystania w parafiach – marzec 2014

 Pomyśl, że według błogosławionego Jana Pawła II „cywilizacja miłości” to świat zbudowany z ludzi żyjących ze sobą w zgodzie i pozytywnych relacjach.

„W encyklice Evangelium vitae ukazałem perspektywę nadziei, jaką wiążemy z przyszłością rodzaju ludzkiego. Pisałem w niej: «Do wszystkich członków Kościoła, który jest ludem życia i służy życiu, zwracam się ze szczególnie naglącym wezwaniem, abyśmy razem ukazali współczesnemu światu nowe znaki nadziei, troszcząc się o wzrost sprawiedliwości i solidarności, o utrwalenie nowej kultury ludzkiego życia, w celu budowania autentycznej cywilizacji prawdy i miłości».    

[…] Chrześcijanie, pomni na słowa Pańskie: «Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu » (J 13, 35), nie mogą niczego goręcej pragnąć, niż żeby ludziom dzisiejszego świata służyć coraz wielkoduszniej i skuteczniej. Zadanie to jest odpowiedzią na fascynujące wyzwanie, jakim jest budowa świata rządzącego się prawem miłości – cywilizacji miłości opartej na uniwersalnych wartościach pokoju, solidarności, sprawiedliwości i wolności, które znajdują pełne urzeczywistnienie w Chrystusie”. 

 Obudź się i zobacz, że we współczesnym świecie ciągle istnieje realne zło, które niszczy konkretnego człowieka jak i całe społeczeństwa! Papież nazywa je „cywilizacją śmierci”:

„Orędzie o czystości serca dziś staje się bardzo aktualne. Cywilizacja śmierci chce zniszczyć czystość serca. Jedną z metod tego działania jest celowe podważanie wartości tej postawy człowieka, którą określamy cnotą czystości. Jest to zjawisko szczególnie groźne, gdy celem ataku stają się wrażliwe sumienia dzieci i młodzieży. Cywilizacja, która w ten sposób rani lub nawet zabija prawidłową relację człowieka do człowieka, jest cywilizacją śmierci, bo człowiek nie może żyć bez prawdziwej miłości”

 Być wierzącym dziś to przede wszystkim świadoma i aktywna postawa. Nie bądź obojętny! Reaguj gdy widzisz jak zło niszczy najsłabszych – dzieci i młodzież:

„Głoście światu «dobrą nowinę» o czystości serca i przekazujcie mu swoim przykładem życia orędzie cywilizacji miłości. Wiem, jak bardzo jesteście wrażliwi na prawdę i piękno. Dziś cywilizacja śmierci proponuje wam między innymi tak zwaną «wolną miłość». Dochodzi w tym wypaczeniu miłości do profanacji jednej z najbardziej drogich i świętych wartości, bo rozwiązłość nie jest ani miłością, ani wolnością. [...] Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości! Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wielką cenę, cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia!

[…] Chciałbym przygarnąć ich wszystkich i każdemu wyrazić miłość, jaką darzę młodzież naszej epoki, której Bóg powierza wielką misję w służbie cywilizacji miłości.[...] Wszystkim młodym pragnę powtórzyć: bądźcie dumni z misji powierzonej wam przez Chrystusa i wypełniajcie ją z pokorną i ofiarną wytrwałością. Niech was wspiera macierzyńska pomoc Maryi”

 Bądź czujny i rozważny. Zło atakuje rodzinę bo wie, że to właśnie małżonkowie – rodzice, ojciec i matka, nauczają od najmłodszych lat jak kochać i to oni pokazują jak być kochanym, dlatego Papież woła:

„Rodzina, która prowadzi spokojne i pracowite życie, staje się kuźnią wartości budujących pokój.[…] jeśli w pełni zaspokaja zapotrzebowanie na miłość i miłosierdzie, staje się dla przyszłości rodzaju ludzkiego niewzruszoną ostoją cywilizacji miłości i nadziei”.

 Gdy dziś dalej giną ludzie na ulicach włączmy się w modlitwę błogosławionego Jana Pawła II:

„Dialog między kulturami jest drogą do cywilizacji miłości i pokoju. Zanośmy modlitwy do Boga, aby poszanowanie tych podstawowych wartości, stanowiących dziedzictwo każdej kultury, ułatwiało budowę tak bardzo upragnionej kultury miłości i pokoju.

Oprac. ks. Jarosław Feresz


pobierz Po-tym-poznaja.docx


Wydrukuj artykułDrukuj
zj, 28 lutego 2014
przeczytano: 27294Przeczytaj także...
 » Spotkanie przedświąteczne z Biskupem Diecezjalnym
 » Życzenia Księży Biskupów na Boże Narodzenie i Nowy Rok
 » Rekolekcje dla rolników
 » Władza, pieniądze i rozwój osobisty - męski punkt widzenia
 » Droga do Miłosierdzia
 » Słowo Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka
 » Zmarła Janina Zaręba (l. 92) - mama ks. Kazimierza Zaręby proboszcza parafii Rudnik (Archidiecezja Lubelska), pochodzącego z parafii Aleksandrów
 » Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie
 » Folder na wizytę kolędową
 » STO LAT Z NIEPOKALANĄ I JEJ RYCERSTWEM


   Wydarzenia w DiecezjiŚDM KRAKÓW 2016MEDIA DIECEZJALNE

JAN PAWEŁ II W DIECEZJIPOLECAMY


    
Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

2007 - 2017 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 99278603 gości / 19 on-line.                                              MP@awel         0.02 sek.