logo     
      Post i modlitwa za Ukrainę

Ko¶ciół prosi o modlitewn± solidarno¶ć z Ukrain±. W obliczu dramatycznych wydarzeń zachęca też do podjęcia postu w intencji pokojowego rozwi±zania konfliktu.

 

Z apelem o gesty solidarno¶ci i wsparcie dla narodu ukraińskiego w tym szczególnie trudnym dla niego czasie zwraca się Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi zachęcaj± wiernych do modlitwy w intencji Ukrainy, zwłaszcza w czasie Mszy ¶w. Prosz± również o podjęcie postu. Ogólnopolskim dniem modlitwy i postu za Ukrainę będzie pi±tek 28 lutego br.

Caritas Polska zbiera fundusze na zakup lekarstw i żywno¶ci dla potrzebuj±cych na Ukrainie. Ks. Wiesław Dorosz, dyrektor Caritas Spes ze Lwowa, podkre¶la, że obecnie nie ma szans na zorganizowanie jakichkolwiek transportów z pomoc± humanitarn±. Osoby chc±ce wł±czyć się w pomoc dla Ukrainy mog± to uczynić dokonuj±c wpłaty na konto Caritas Polska: PL   77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem „Ukraina”.

Już od teraz warto podj±ć się modlitwy i po¶cić w intencji Ukrainy - zachęca rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Józef Kloch, nawi±zuj±c do apelu biskupów. - Wielu jest poszkodowanych, s± ranni. Szereg ludzi zginęło. Módlmy się za nich i za ich rodziny - mówi.

 


Wydrukuj artykułDrukuj
zj, 27 lutego 2014
przeczytano: 32586Przeczytaj także...
 » Spotkanie przed¶wi±teczne z Biskupem Diecezjalnym
 » Życzenia Księży Biskupów na Boże Narodzenie i Nowy Rok
 » Rekolekcje dla rolników
 » Władza, pieni±dze i rozwój osobisty - męski punkt widzenia
 » Droga do Miłosierdzia
 » Słowo Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka
 » Zmarła Janina Zaręba (l. 92) - mama ks. Kazimierza Zaręby proboszcza parafii Rudnik (Archidiecezja Lubelska), pochodz±cego z parafii Aleksandrów
 » Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Ko¶ciołowi na Wschodzie
 » Folder na wizytę kolędow±
 » STO LAT Z NIEPOKALANˇ I JEJ RYCERSTWEM


   Wydarzenia w DiecezjiŚDM KRAKÓW 2016MEDIA DIECEZJALNE

JAN PAWEŁ II W DIECEZJIPOLECAMY


    
Dane Adresowe
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22-400 Zamosc
Tel./fax: 84 627 95 21

e-mail: kuria@zamosc.opoka.org.pl

REGON: 040024185 
NIP: 922-10-69-265     
>> Konta Bankowe

2007 - 2017 © Kuria Diecezjalna w Zamościu                        Odwiedziło juz nas 99266270 gości / 30 on-line.                                              MP@awel         0.02 sek.