Wczoraj: Trzęsiny, par. ¦więtego Jana Chrzciciela.
Dzi¶: Cewków, par. Podwyższenia Krzyża ¦więtego.
Jutro: Cieszanów, par. ¦więtego Wojciecha.