Wczoraj: Trzęsiny, par. Świętego Jana Chrzciciela.
Dziś: Tomaszów Lub., par. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny.
Jutro: Cewków, par. Podwyższenia Krzyża Świętego.